Klienti havířovského Santé mají k dispozici nové vozidlo pro přepravu imobilních osob

3Leden 2019

Až tři imobilní klienti na vozíku a dalších pět osob budou moci společně cestovat zcela novým vozem značky Ford Transit, který za přispění Nadačního fondu TEPLO NA DLANI pořídilo město Havířov pro klienty centra ambulantních služeb Santé. Nový automobil předali pracovníkům a klientům centra zástupci vedení města a nadačního fondu ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Vozidla, která doposud zajišťovala převoz klientů tří denních stacionářů a chráněného bydlení, např. do denního stacionáře a zpět do místa bydliště, nevyhovovala potřebám imobilních klientů centra. Vůz, který k tomuto účelu pracovníci Santé nejčastěji využívali, navíc centrum pronajalo v rámci dotačního projektu, s jehož ukončením skončil také pronájem tohoto vozu.

"Doposud byli imobilní klienti složitě přesazováni z vozíku na sedadlo automobilu a zpět, což jim působí značnou nepohodu. Tento způsob zajištění přepravy není vhodný ani pro osoby se sníženou schopností pohybu ani pro pracovníky poskytující péči. Díky novému vozu bude zejména imobilním klientům zajištěn důstojný komfort cestování," uvedla náměstkyně primátora pro sociální oblast Stanislava Gorecká, která před uvolněním do funkce náměstkyně centrum ambulantních služeb vedla.

Speciálně upravená dodávka za téměř jeden milion korun má elektrohydraulickou zvedací plošinu a další bezpečnostní prvky potřebné pro přepravu imobilních klientů. Vozidlo standardně umožňuje přepravu až devíti osob včetně řidiče. V případě přepravy osob na vozíku lze část sedadel demontovat a vytvořit tak prostor pro přepravu až tří osob na vozíku.

Na koupi vozu přispělo město Havířov částkou 850 tisíc korun. "Když jsme nastínili situaci s přepravou klientů Santé předešlému vedení radnice, tak tehdejší vedení města rozhodlo, že finanční prostředky, které byly původně určeny na zakoupení referentského vozidla pro náměstky, raději převede pod investiční příspěvek organizaci Santé," sdělila náměstkyně Gorecká.

Zbylých 150 tisíc korun dofinancoval nadační fond městské akciové společnosti Havířovská teplárenská společnost. "I lidé s hendikepem tráví rádi čas venku mimo svůj domov nebo zařízení, kam dochází. Proto jsme rádi, že jsme finančně dopomohli koupi tohoto vozu, který jim umožní také například jezdit na výlety či různé soutěže, kterých se klienti zařízení účastní," řekl předseda správní rady Nadačního fondu TEPLO NA DLANI Radim Hanzel.

Fotoreportáž pořídil Petr Sznapka

Stránky

Tisk Poslat e-mailem