Kam s přebytečným odpadem? Do sběrného dvora!

21Červenec 2020

Nejeden z nás řešil otázku kam s nábytkem nebo jiným objemným odpadem z domácností, který už dosloužil. Jako první se nabízí ten pro nás nejjednodušší způsob. Odložit vše před dům k popelnici, nejlépe večer, aby se sousedé nezlobili, protože se jim tímto jednáním zhorší kvalita bydlení. Pohled na černou skládku u popelnic, není zrovna to, co by občané chtěli vidět z okna svého bytu. Navíc odložením odpadu mimo popelnici se fyzická i právnická osoba dopustí přestupku, za který může být ve správním řízení uložena pokuta až do výše sto tisíc korun.

„Dlouhodobě se snažíme šířit mezi veřejností osvětu o třídění a správném nakládání s odpady. A přestože jsme za tu dobu zaznamenali u občanů velký pokrok, stále se na sídlištích potýkáme s odloženým objemným odpadem. Jen v loňském roce svezly Technické služby Havířov od kontejnerů zhruba 520 tun objemného odpadu,“ řekla vedoucí odboru komunálních služeb Iveta Grzonková.

Kam tedy vyhodit objemný odpad, tedy skříně, sedačky, postele, televize? Je to velmi snadné! Tento odpad se odevzdá zcela bezplatně do dvou sběrných dvorů, které na území statutárního města provozuje společnost Technické služby Havířov a.s.

Žijme v čistém městě, udělejme alespoň to málo pro sebe, své spoluobčany a životní prostředí. Každý odpad, který vyprodukujeme, uložme tam, kam patří!

Tisk Poslat e-mailem