Informace ke změnám u místního poplatku za odpady pro rok 2021

15Prosinec 2020

Pro rok 2021 se mění sazba poplatku za komunální odpad ve městě Havířově z částky 588 Kč na 672 Kč. Tato částka se skládá ze dvou složek, zákonné (250 Kč) a proměnlivé, která odráží skutečné náklady města na poplatníka, a ty bylo nutno navýšit na 422 Kč. Jde dohromady tedy o již výše zmíněnou částku 672 Kč.  V roce 2022 navyšování poplatku za odpady není v plánu.

Poplatek za kalendářní rok 2021 platí městu Havířov fyzické osoby přihlášená ve městě (tedy i cizinci) v částce 672 Kč za jednu osobu a v termínu splatnosti 30. dubna 2021, nejpozději však do 31. prosince 2021. Poplatek hradí i fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši 672 Kč za rok. Je-li vlastníkem bytu nebo rodinného domu fyzická osoba přihlášena zároveň ve městě Havířově, na tento druhý poplatek má úlevu ve výši 50 %.

Údaj rozhodný pro osvobození na tento kalendářní rok je poplatník povinen ohlásit nejpozději do 31. prosince 2021.

Využijte možnosti hradit poplatek prostřednictvím SIPO, správce poplatku zajistí zaslání požadavku k úhradě v aktuální výši, předáte-li spojové číslo do jeho evidence. Poplatek lze hradit bankovním převodem na číslo účtu 19-1721604319/0800,  vždy s VS, který sdělí úředníci uvedení níže, případně jej naleznete na pokladním dokladu vystaveném v předchozích letech. Nenahrazujte jej rodným číslem. Dále lze poplatek uhradit hotově či kartou v pokladně Magistrátu města Havířova. Částka poplatku schválená pro poplatkový rok 2021 činí 672 Kč za osobu poplatníka, která je splatná do 30. dubna. Osoby, které hradí poplatek prostřednictvím SIPO, budou mít automaticky poplatek zaveden na nahlášené spojové číslo v aktuální správné výši.

Platby zaplacené po 1. lednu 2021 na stávající číslo účtu s předčíslím 40010 budou plátci vráceny a poplatek zůstane neuhrazený. Dotazy zodpoví zaměstnanci oddělení správy poplatků.

 

Podrobnější informace poskytnou:

Petra Kubešová, tel. 596 803 375, kubesova.petra@havirov-city.cz
Mgr. Magda Mlynářová, tel. 596 803 252, mlynarova.magda@havirov-city.cz

Ing. Hana Bauerová, tel. 596 803 250, bauerova.hana@havirov-city.cz:
Bc. Dagmar Svížalová, tel 596 803 323, svizalova.dagmar@havirov-city.cz
Bc. Lucie Pipreková, tel. 596 803 388, piprekova.lucie@havirov-city.cz
Ing. Hana Masopustová, tel. 596 803 207, masopustova.hana@havirov-city.cz

 

Tisk Poslat e-mailem