Informace ke zjištění nákazy onemocnění COVID-19 v Domově seniorů Havířov

24Červenec 2020

Přes veškerá dříve nad rámec doporučení přijatá preventivní opatření byla v havířovském Domově seniorů na středisku Helios i na středisku Luna zjištěna nákaza onemocněním COVID-19. Na obou střediscích jsou po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezské kraje přijata maximální opatření, aby se zabránilo šíření nákazy.

K pátku 24. července 2020 jsou na středisku Helios potvrzeny čtyři nakažené osoby -  dva uživatelé a dva zaměstnanci, na středisku Luna byla zatím potvrzena nákaza tří uživatelů a dvou zaměstnanců. „Ihned při potvrzení nákazy u prvního uživatele jsme tuto skutečnost oznámili Krajské hygienické stanici v Ostravě, která nařídila testování jak zaměstnanců, tak uživatelů daných oddělení dle epidemiologicky významných kontaktů, které proběhly s osobami pozitivními na COVID-19,“ uvedl k situaci ředitel Domova seniorů Havířov Milan Dlábek.

V obou střediscích platí zpřísněné užívání osobních ochranných prostředků pro personál, zejména respirátorů třídy FFP2 bez výdechového ventilu, jednorázových rukavic. Oddělení, ve kterých byli diagnostikováni pozitivní zaměstnanci a uživatelé, jsou v režimu karanténních opatření v plném rozsahu, pro zaměstnance tedy platí navíc používání ochranných plášťů, štítů nebo brýlí. „Je prováděna ohnisková a průběžná desinfekce rukou, předmětů, ploch, povrchů zařízení s použitím desinfekčních prostředků s virucidním účinkem. V tomto a příštím týdnu také probíhá na obou střediscích domova seniorů plošná prostorová desinfekce hasičským záchranným sborem a ozónová desinfekce,“ upřesnil protikoronavirová opatření Milan Dlábek.

„Chtěl bych ubezpečit občany, že situace v Domově seniorů Havířov je pod kontrolou. Celou situaci bereme vážně, monitorujeme ji a přijímaná opatření konzultujeme s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje. U uživatelů i zaměstnanců mimo jiné probíhá zvýšený zdravotní screening, včetně měření tělesné teploty. V případě výskytu klinických příznaků onemocnění COVID-19 u uživatele nebo zaměstnance opět neprodleně informujeme Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje v Ostravě,“ upřesnil situaci v domově seniorů Havířov primátor města Josef Bělica.

„Chtěl bych touto cestou požádat klienty, rodinné příslušníky i návštěvníky obou středisek domova seniorů, aby respektovali a důrazně dodržovali přijatá opatření, která v těchto zařízeních platí. Nákaza koronaviru se objevila mezi nejzranitelnější skupinou našich obyvatel, mezi našimi seniory. A je teď na nás udělat maximum proto, abychom je ochránili. Věřím, že společně celou situaci zvládneme,“ uvedl havířovský primátor Josef Bělica.

  • Domov seniorů Havířov, středisko Helios
    Domov seniorů Havířov, středisko Helios
Tisk Poslat e-mailem