Hygienici zrušili na Karvinsku část mimořádných opatření

15Červen 2020

Hygienici zrušili na Karvinsku část mimořádných opatření. V obcích na Karvinsku je už možné pořádat akce až pro 500 lidí a byly povoleny návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (,,dále jen zákona č. 258/2000 Sb.") ve smyslu § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb.

ruší

mimořádné opatření č.2/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě spočívající s účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření na území okresu Karviná.

ruší se také

mimořádné opatření č.4/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

spočívající v příkazu všem obcím s rozšířenou působností v okrese Karviná, tedy městům Karviná, Bohumín, Havířov, Orlová a Český Těšín a obcím, pro něž vykonávají rozšířenou působnost, k pravidelnému provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem na veřejných prostranstvích a místech se zvýšenou koncentrací či předpokládaným shlukováním osob. 

 

Podrobnosti naleznete v přiložených souborech.

Tisk Poslat e-mailem