Hrozí omezení MHD a městské policie v Havířově?

21Září 2023

Jako primátor statutárního města Havířov jsem se připojil k otevřené výzvě cílené členům vlády a vrchním zástupcům naší republiky. Výzvu podepsalo 20 představitelů z krajských a dalších statutárních měst a její plné znění je v příloze této tiskové zprávy.

Návrhy, které mají být schváleny v rámci konsolidačního balíčku, navíc ještě podpořené informacemi o přenesení plateb za nepedagogické pracovníky ve školství na obce, totiž výrazně zasahují do příjmů a provozních nákladů našeho města.

Odhadovaná kombinace zatížení provozního rozpočtu s ponížením příjmů je tak zásadní, že to může ohrozit plánované investice nebo poskytované služby, od komunálních až po sociální. V Havířově reálně hrozí také omezení činnosti městské policie a městské hromadné dopravy - jak ve městě samotném, tak pro spádové obce ORP, kde by to v praxi znamenalo konec MHD.

Věřím, že jako vedení města nebudeme donuceni přistoupit až k takovýmto zásadním krokům. Uděláme pro to maximum. Reálně by to totiž znamenalo, že by naše statutární město nebylo schopno dále vykonávat funkci přirozeného spádového centra pro náš region. Díky plánovaným vládním zásahům má Havířov přijít až o 160 miliónů korun, to by byla fatální ztráta.

Cílem této výzvy je, aby tyto ohrožující kroky, které by měly zásadní negativní vliv pro ekonomiku našeho města, nebyly schváleny a bylo konečně po mnoha letech otevřeno konstruktivní jednání nad komplexní změnou zastaralého systému rozpočtového určení daní, která by nově reflektovala i přirozená krajská a regionální centra a byla schválena v roce 2024.

Od vlády nepotřebujeme nic navíc, stačí, když nám přestane házet další klacky pod nohy.

Ing. Josef Bělica, MBA
primátor statutárního města Havířova

Tisk Poslat e-mailem