Hospodaření města v nezávislé analýze dopadlo na výbornou. Nejvíce se investovalo do bydlení

31Březen 2022

Vedení Havířova si nechalo u zkušené, na trhu financí ověřené firmy Cityfinance Luďka Tesaře zpracovat nezávislou analýzu městských financí. V závěrečné zprávě často padala slova jako excelentní či skvělé. Co se týče investic, daly by se poslední čtyři roky hodnotit jako jedno z nejvýznamnějších období Havířova. Nejvyšší běžné výdaje města putovaly do lidí, budov a infrastruktury.

Nechali jsme si zpracovat nezávislou analýzu hospodaření města, abychom zhodnotili minulost a mohli se dobře připravit na budoucnost. Výsledná zpráva konstatuje, že finanční kondice Havířova byla navzdory výrazně nepříznivým vnějším podmínkám, jako je například úbytek obyvatel města, inflace nebo pandemie nemoci covid-19, excelentní! Navzdory tomu město upevnilo svou finanční pozici a může realizovat ambice dalšího rozvoje. Za poslední čtyři roky jsme vynaložili do svého majetku zhruba 2,1 miliardy korun, asi 1,5 miliardy byly investice a zbytek opravy, včetně hospodářské činnosti,“ líčil výsledky studie havířovský primátor Josef Bělica a dodal: „Město může díky finančnímu plánování lépe realizovat cíle, reagovat na rizika a využít příležitosti.

Opravy a investice měly poslední roky po útlumu výborné hodnoty. Nejvyšší částky putovaly do rozvoje bydlení a bytového hospodářství 461 milionů korun, dále pak do předškolního a základního vzdělávání cca 188 milionů, a také do pozemních komunikací cca 176 milionu. Běžným výdajům města za poslední čtyři roky dominovaly sociální služby, vzdělávání, bezpečnost a veřejný pořádek, doprava a odpadové hospodářství. Za poslední roky se investované částky zvýšily oproti letům minulým a začalo se mnohem více investovat také do bydlení a sportu.

Též příjmy a výdaje města měly poslední roky rostoucí trend. Rozbor příjmů města ukazuje stabilní a zdravou strukturu založenou především na daňových příjmech.

Jeden z klíčových údajů pro sledování finančního zdraví města je ukazatel provozního salda hospodaření. Provozní saldo Havířova hodně ovlivňovaly opravy, nicméně i tak je verdikt zřetelný a jasný. Výsledky provozního salda byly výborné a stabilní. Rok 2021 uzavřel provozní saldo na cca 346 milionech korun,“ vysvětluje náměstek pro ekonomiku a správu majetku Ondřej Baránek.

Finanční zdraví Havířova hodnotí analýza téměř nejlepší známkou AA+, první písmeno znamená finanční kondici, druhé momentální stav financí. 

Havířov měl dlouhodobě výborný trend a poslední roky stabilně skvělé provozní hospodaření. Díky zůstatkům na účtech, termínovaných vkladech a fondech má Havířov v posledních letech nejlepší vlastní finanční potenciál v historii města. Ze studie vyplývá, že kladně lze hodnotit vysokou finanční likviditu, nízký dluh, prakticky nulové dlouhodobé pohledávky, kvalitu finančního řízení a skvěle pojaté rezervy rozpočtu. Následující doba bude rozhodující pro udržitelnost výsledku provozního hospodaření města.

 

  • Finanční kondice Havířova v grafu
    Finanční kondice Havířova v grafu
  • Náměstek pro ekonomiku a správu majetku Ondřej Baránek
    Náměstek pro ekonomiku a správu majetku Ondřej Baránek
Tisk Poslat e-mailem