Hledají se vánoční stromy, které po čas vánoční ozdobí havířovská náměstí

22Červenec 2020

Jako každý rok i letos statutární město Havířov hledá vhodné vánoční stromy, které přibližně od konce listopadu až do svátku Tří králů ozdobí tři havířovská náměstí.

Vánoční stromy, které dosahují výšky okolo dvanácti metrů, instaluje město na Náměstí Republiky v centru města, náměstí Nad Terasou v městské části Havířov-Podlesí a na náměstí Moravská v městské části Havířov-Šumbark.

Stalo se už tradicí, že alespoň jeden ze stromů získá město Havířov darem od majitelů domků či zahrad v Havířově. „Lidé nabízejí městu jehličnany nejčastěji proto, že strom svým vzrůstem ohrožuje bezpečnost okolí. Jehličnan, který město během Vánoc nazdobí a vystaví na svém náměstí, musí ale splňovat určité podmínky,“ uvedl referent odboru komunálních služeb havířovského magistrátu Boris Břenek a doplnil: „Výška stromu musí dosahovat minimálně 12 metrů, tvar koruny musí být symetrický a musí být pro město dostupný, a to ať už z hlediska kácení, nakládky nebo převozu.“

S nabídkou vánočního stromu se mohou lidé obracet na odbor komunálních služeb až do 15. října.

Kontakt:  e-mail: Brenek.Boris@havirov-city.cz, tel. 596 803 279

Vánoční stromy v roce 2019 darovali:

  • Vánoční strom umístěný na náměstí Republiky darovala Mateřská škola U Topolů z Prostřední Suché.
  • Na náměstí T. G. Masaryka stál strom darovaný rodinou Pawlasovou z Prostřední Suché.
  • Náměstí Nad Terasou zdobila jedle ze zahrady pana Petra Do z části Havířov-Město.
Tisk Poslat e-mailem