Havířovští zastupitelé se v Prostějově na vlastní oči přesvědčili, jak fungují kogenerační jednotky v praxi

8Březen 2022

Vlastní zkušenost vydá za tisíc slov. Tímto heslem se řídí i vedení Havířova, a tak zajistilo pro zastupitele města návštěvu statutárního města Prostějova, kde již několik let ke spokojenosti občanů fungují jako ekologičtější volba vytápění kogenerační jednotky. Ty jsou jednou z možných alternativ i pro transformaci energetiky a teplárenství v Havířově. Společný podnik Havířova a společnosti ČEZ ESCO - ENVEZ - hledá nejideálnější řešení pro moderní a ekologickou budoucnost města.

S nápadem hromadně navštívit kogenerační jednotky v Prostějově přišel havířovský primátor Josef Bělica: „Je důležité, že naši zastupitelé viděli fungování kogeneračních jednotek na vlastní oči. Všichni se přesvědčili, že jde o zařízení zhruba o velikosti unimo buňky, které je schopno vytopit celé sídliště, ve kterém se nachází. Ústí z něj jeden jediný malý komín, který nevypouští žádné zplodiny, ale páru. Zařízení je velmi efektivní, jeho účinnost se blíží 89 procentům. Což je opravdu skvělé. Pokud by se nám tento projekt podařil realizovat také v Havířově, zachováme systém centrálního zásobování teplem a doplníme ho o tato efektivní zařízení, která pomohou stabilizovat cenu na území našeho města. Dopomůže k tomu výroba energie přímo v místě určení odběru. Když se teplo vyrábí daleko za městem, musí se následně energovody převádět na odběrové místo, a to provází velké ztráty, které v konečném důsledku zaplatí koncový spotřebitel, tedy občan.“

Spokojenost s fungováním kogeneračních jednotek v Prostějově vyjádřil i jednatel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša: „Po zpracování studie, která zvažovala všechny dostupné možnosti, jsme se rozhodli pro kogenerační jednotky, které se ukázaly jako nejlepší varianta. Dodavatelem je vítěz námi vyhlášené soutěže, společnost ČEZ. Největší výhodou kogeneračních jednotek je jak výroba tepla, tak výroba elektřiny. Momentálně takových jednotek máme v provozu pět a další do provozu chystáme. Jsou odhlučněné a nevypouští do ovzduší žádné škodliviny. I přesto, že ceny energií rostou do astronomických výšin, pořád jsou kogenerační jednotky levnější variantou než spalovat pouze plyn. Momentálně nevidím jiné médium, které by bylo pro naše potřeby lepší, účinnější a cenově dostupnější.“

Kromě kogeneračních jednotek přicházejí v úvahu jako alternativní zdroje výroby tepla též tepelná čerpadla nebo fotovoltaické elektrárny. Na to odpoví projekt, který pro společnost ENVEZ navrhnou nejlepší odborníci v oboru. Výsledky studie by měly být známy zhruba do dvou let.

Díky kogeneračním jednotkám dochází k mnohem efektivnějšímu využití zdrojů energie a vzniká méně emisí. Při klasické výrobě elektřiny spalováním uhlovodíkových paliv (například uhlí nebo plynu) se využije zhruba 30 až 35 procent energie obsažené v palivu, vedle toho pak vzniká odpadní teplo, které je nutné pro zachování funkčnosti systému odvádět chladicími systémy. Vznikají tak značné tepelné ztráty. Při kogeneračním procesu pak toto odpadní teplo slouží k vytápění nebo třeba ohřevu teplé vody. Díky tomu nachází své využití 80 až 90 procent energie paliva. Efektivnější využití primárních paliv v kogeneračních jednotkách znamená snižování emisí skleníkových plynů.

Tisk Poslat e-mailem