Havířovští strážníci mají novou mobilní služebnu

29Listopad 2018

Novou mobilní služebnu se špičkovým vybavením slavnostně převzali strážníci městské policie Havířov ve středu 28. listopadu. Služebnu, která je na podvozku dodávkového automobilu a může se tak kdykoli přemístit, bude havířovská policie využívat k různým operativním úkolům.

Nákup karavanu, jeho přestavba a vybavení potřebnou technikou vyšlo Městskou policii Havířov na 3,3 milionu korun, z nichž větší část pokryla dotace ministerstva vnitra. "Podstatnou část nákladů jsme pokryli z dotací, ale museli jsme použít i naše zdroje. Věřím, že služebna přispěje k zabezpečení pořádku a bezpečnosti v našem městě a do budoucna jich budeme mít ještě více," uvedl primátor Havířova Josef Bělica. 

Město státní účelovou dotaci ministerstva vnitra na novou mobilní služebnu dofinancovalo částkou téměř 900 tisíc korun. Dotace MVČR náleží obcím, kde jsou umístěna zařízení Správy uprchlických zařízení, a jsou určeny na realizaci různých investičních projektů. Z dotace už město letos nechalo rozšířit kamerový systém městské policie o tři nové kamerové body a o dalších pět žádá na příští rok. Na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením získává město finance ze státního rozpočtu každoročně.

Novou mobilní služebnu využije havířovská policie pro preventivní dohled v různých částech města, ale i jako pracoviště krizového štábu při nejrůznějších událostech, např. při živelních pohromách.

Mobilní služebna je vybavena několika kamerami. Jeden systém pomáhá při parkování a monitoruje bezprostřední okolí vozu. Další je bezpečnostní – sleduje okolí služebny v zájmu její ochrany. Třetí a nejdůležitější systém tvoří kamera k monitorování vzdálenějších cílů s rotátorem otočným o 360° včetně termokamery. Hlavní kamera má pneumatický teleskopický stožár, kterým je možné kameru vysunout do výšky až 2 metry nad vozidlo. Všechny kamery jsou napojeny na hybridní záznamové zařízení pro nepřetržitý provoz.

Velký důraz strážníci kladli na kvalitu zařízení a nezávislost na energetických zdrojích. Služebna má elektrocentrály, pro nepřetržitou službu strážníků je vozidlo vybaveno kompletním sociálním zařízením, včetně nezávislého topení a klimatizace.

Havířovská městská policie má s užíváním mobilní služebny několikaletou dobrou zkušenost. "Jedno mobilní pracoviště vybudované v obytném přívěsu využíváme již 10 let a velmi dobře se nám osvědčilo. V okamžiku, kdy se někde objeví, v dané lokalitě výrazným způsobem klesne přestupkovost. Chceme být, co se týče bezpečnosti, neustále na špici," řekl havířovský primátor Josef Bělica.

Stránky

Tisk Poslat e-mailem