Havířovští strážníci mají k dispozici nový přístroj na analýzu drog

27Únor 2023

Zlepšováním a modernizací technické vybavenosti městské policie, chce město přispět ke zvýšení bezpečnosti. Pro zkvalitnění předložených důkazů pro správní orgány byl zakoupen nový přístroj DrugTest 5000 od firmy Dräger, který bude sloužit k rychlé analýze vzorků slin ke zjištění přítomnosti drog a jejich metabolitů. Tento zkušební systém je určen jak pro kvantitativní prokazování látek nebo látkových tříd v lidských slinách pro diagnostické účely, tak i pro forenzní použití. Jedná se o speciální přístroj, který umí odhalit amfetaminy, metamfetaminy, opiáty, kokain a jeho matabolity, benzodiazepiny a kanabionidy.

Přístroj je také vybaven pamětí, kde je možné uložit hodnoty až 500 jednotlivých měření, ale hlavní jeho velkou výhodou je, že umí na místě vytisknout papírový doklad s naměřenými hodnotami. V praxi to znamená, že strážník, který má podezření, že občan, který spáchal přestupek a analýzou odebraného vzorku zjistí naměřené pozitivní hodnoty, může rovnou na místě na přiložené tiskárně vytisknout doklad a ten přiložit k sepsanému úřednímu záznamu. Vše je navíc kompatibilní s již používaným příslušenstvím firmy Dräger na zjišťování alkoholu v dechu řidiče, je možné využít tiskárnu tohoto přístroje. Samotný přístroj váží asi 4,5 kg, je tedy určen především pro motorizované hlídky.

Informace poskytla Monika Krpelíková, projektová manažerka Městské policie Havířov

Tisk Poslat e-mailem