Havířovský primátor Josef Bělica se potkal s občany, konalo se čtvrté setkání Ptejte se primátora

19Červen 2019

Diskuze Ptejte se primátora se uskutečnila už počtvrté a opět přilákala několik desítek havířovských občanů. Setkání proběhlo v podvečer 18. června už tradičně v KD Radost. Na úvod primátor připomněl rekonstrukci nádražní budovy v Havířově, která byla zahájena na konci května. Investice s částkou 137,3 milionu dělá z rekonstrukce největší letos zahájený projekt tohoto druhu na Moravě.

Jedná se o výjimečný projekt, který konečně změní vstupní bránu do našeho krásného města. Jsem šťastný, že to, co 30 let nešlo, najednou jde, protože je to moje srdeční záležitost. Celková investice do této lokality ze strany SMH a SŽDC bude bezmála čtvrt miliardy korun a věřím, že po dokončení dostane úplně novou dynamiku. Havířov to opravdu potřebuje,” řekl k tématu primátor města Josef Bělica.

Druhým tématem hned z kraje setkání byl nový skatepark, který město buduje na Lázeňské ulici. Vznikne zde například i lezecká stěna. Na stavbu se Havířovu podařilo získat dotaci 15 milionů korun, tu poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na seznamu priorit města je i rozšíření parkovacích míst. Jedno nové vzniklo v Havířově – Podlesí na ulici Točitá. Vybudovalo se 52 parkovacích míst, z nichž 3 jsou určena pro ZTP/P. Velkou novinkou byla pro posluchače informace o schválení bikesharingu poskytovaného společností nextbike Czech Republic s.r.o, který se spustí už během léta.

„ Na mimořádném zasedání Rady města Havířova byl schválen výběr dodavatele pro bikesharing. Jsem rád, že budeme moci využívat sdílené kapacity kol i v našem městě,“ uvedl primátor.

Prvních 15 minut výpůjčky bude zdarma a za následujících 30 minut výpůjčky bude uživatelům účtováno max. 25 Kč vč. DPH. Stanovišť bude 20, polovina z nich už je na svém místě a zbylá část se instaluje v těchto dnech. Na kola se havířovští občané mohou těšit už během léta.

Lidé se ptali i na aktuální téma, které se v Havířově řeší, a to úprava nájemného a nájemních podmínek v obecních bytech, které platí od 1. 7. 2019.

„ Podepsáno máme 7218 smluv, což je 97 procent. Celý proces byl dobře připraven a naplánován. V městských domech je 184 výtahů, z nichž je 132 v havarijním stavu. Z toho 44 výtahů se musí opravit hned v prvním roce. Proto si město Havířov musí vzít úvěr 200 milionů korun, aby bylo schopno opravy a modernizaci realizovat. Finance z bytového fondu na toto už nestačí. Občané nám dali svoji důvěru a my se musíme chovat s péčí řádného hospodáře a podle toho se také tak chováme,“ vysvětlil opět lidem primátor Josef Bělica.

K 26. 6. 2019 měla Městská realitní agentura podepsanou drtivou většinu smluv a evidenčních listů. Z celkového čísla 7425 nájemních smluv se zatím nevrátily podepsané dokumenty od 82 nájemců. V tomto počtu jsou zahrnuti také nájemci, kteří byt vrací, jsou ve výpovědi nebo nájemci, kteří jsou v zahraničí apod.

Další dotazy, které lidé pokládali, se týkaly hlavně okolí jejich bydliště. Někoho trápila silná doprava ve městě, jiní zase řešili stav chodníků v okolí jejich domů nebo venčení psů na veřejném prostranství. Jeden z mnoha dotazů, na který primátor odpovídal, se týkal i chodníků a stavu vozovky parku Mládeže, který se nachází v centru města u ulice V Parku.

„ Problematika tohoto parku nás trápí všechny. Město má v plánu tento park dát do pořádku. Aktuálně se připravují projekční práce. Bohužel se nám doposud nepodařilo vysoutěžit projektanta, přestože jsme oslovili několik projekčních kanceláří,“ uvedl na závěr primátor.

Diskuze Ptejte se primátora, kterou se havířovský primátor Josef Bělica rozhodl pořádat pravidelně, se setkává u lidí s úspěchem. Kompletní video záznam diskuzí, lze zhlédnout na oficiálních facebookových stránkách města Havířov-CITY. Další setkání s primátorem, na které jsou všichni občané srdečně zváni, se bude konat na podzim tohoto roku.

---

Havířov investuje do bytového fondu v příštích letech až 500 milionů korun, peníze nepůjdou jen na opravy výtahů

V několika příštích letech chce Havířov investovat do bytového fondu města až 500 milionů korun. Hlavní položkou v seznamu oprav je výměna výtahů, jež některé byly vyrobeny už v 70. letech minulého století. Celkem se výměna týká 132 výtahů. V následujících pěti letech tak bude do výtahů nutné investovat ročně více než 36,1 milionů korun. Dále pak bude pokračovat zateplování a celkové sanace domů. Začne probíhat i výměna 40 let starých elektroinstalací, na které doposud nebyly finance. Stávající hliníková elektroinstalace bude vyměněna za měděnou, která je bezpečnější a odpovídá aktuálním technickým normám.

Tisk Poslat e-mailem