Havířovské zastupitelstvo schválilo revitalizaci parku Stromovka či zateplení ZŠ Jarošova

19Září 2023

Zastupitelstvo města Havířova na svém 6. zasedání 18. září 2023 schválilo další rozšíření realizace investičních akcí v tomto roce. Patří mezi ně kompletní revitalizace parku Stromovka, vybudování chodníku pro bezpečný přechod chodců od nového železničního podchodu směrem na ulici Nádražní v Havířově-Šumbarku nebo zateplení ZŠ Jarošova. Nutné bylo schválit i úpravu poplatků za odpady a vyhrazení parkovacího místa.

Opravdu velké a krásné projekty jsou naší společnou vizí do budoucna. Jak už je všeobecně známo, v plánu je revitalizace parku u Kulturního domu Radost, rekonstrukci si zaslouží i náměstí Republiky, a díky schválení dalšího rozšíření realizace investičních akcí v roce 2023 projde v blízké budoucnosti kompletní revitalizací i rozlehlý park Stromovka v Havířově. Po letech užívání je nejvyšší čas na změnu, takže je v plánu v oblíbeném parku vybudovat několik nových vodních ploch, přechodových lávek, relaxačních nebo kulturních zón a osvěžit zeleň. Začít s pracemi by se mělo v roce 2025, přičemž většinu nákladů pokryjí dotace z fondů EU,“ přiblížil některé z chystaných novinek havířovský primátor Josef Bělica.

Do rozšíření investičních akcí pro letošní rok patří také nový chodník pro bezpečný přechod chodců od nového železničního podchodu směrem na ulici Nádražní v Havířově-Šumbarku. Nový chodník bude součástí momentálně probíhající rekonstrukce perónů a kolejišť na havířovském nádraží, kterou realizuje Správa železnic.

Nově bylo schváleno i zateplení obvodového pláště budovy Základní školy Jarošova v Havířově-Šumbarku, včetně rekonstrukce plochých střech objektu, výměny oken a dveří, žaluzií a parapetů za účelem snížení spotřeby energie v objektu.

Vzhledem k rostoucím nákladům bylo nutné schválit úpravu některých poplatků. Konkrétně se úprava ceny týká poplatků za odpad, který se pro rok 2024 stanovuje na 1 092 korun na osobu poplatníka, a to kvůli zvýšení celkových ročních nákladů na svoz a likvidaci odpadu. Radnice též reflektovala na podněty občanů, kteří poukazovali na neúměrné zatížení místních komunikací. Proto se město rozhodlo navýšit paušální částky za vyhrazení trvalého parkovacího místa z dvou na tři tisíce korun měsíčně. 

Dále zastupitelstvo také schválilo pokračování projektu Sport do škol, který započal v roce 2022. Po úspěchu projektu pro žáky 1. a 3. tříd základních škol se do pokračování ve školním roce 2023/2024 zapojí 16 ze 17 základních škol, které zřizuje město Havířov. Záměrem je motivovat děti ke zdravému pohybu.

Další zasedání Zastupitelstva města Havířova se uskuteční 18. prosince 2023.

Tisk Poslat e-mailem