Havířovské zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace pro městské sportovní spolky i rozšíření kapacity Domova pro seniory Luna

23Říjen 2023

Zastupitelstvo města Havířova na svém 7. zasedání schválilo žádosti o prodloužení záměru statutárního města Havířova poskytnout investiční dotace pro TJ Havířov – Dolní Datyně, TJ Slovan Havířov a Rugby Club Havířov. Schválilo také rozšíření kapacity Domova pro seniory Luna výstavbou nového křídla pro 70 osob zcela závislých na péči jiné fyzické osoby.

Zastupitelstvo se sešlo v mimořádném termínu v pondělí 23. října 2023 z důvodu změny podmínek pro čerpání dotačních titulů Národní sportovní agentury. Hrozilo, že některé městské sportovní spolky by mohly o dotace přijít. TJ Havířov – Dolní Datyně žádá Národní sportovní agenturu o dotaci na spolufinancování projektu Modernizace sportovního areálu Havířov – Dolní Datyně ve výši 6 739 690 korun, celkové náklady činí 9 628 128 korun. V plánu je zastřešit tribunu pro diváky a vybudovat workoutové hřiště pro zlepšení tréninkových možností členů klubu. Sportoviště budou využívat nejen členové sportovního klubu, ale také ostatní sportovní oddíly města Havířova, základní školy z okolí a široká veřejnost.

TJ Slovan Havířov žádá Národní sportovní agenturu o investiční dotaci ve výši 6 812 474 korun na spolufinancování projektu výstavby hřiště s umělou trávou a osvětlením. Zbytek nákladů pokryje město.

Rugby Clubu Havířov pak žádal o dotace na spolufinancování projektu Výstavba vstupu do areálu Sportovní haly Slávie včetně zázemí pro venkovní sporty. Celkový rozpočet na projekt činí 34 363 684 korun a podle pravidel stanovených Národní sportovní agenturou je v tomto programu požadována spoluúčast žadatele ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tedy ve výši 10 309 105 korun. Nejen pro sportovce, ale i pro diváky vznikne zázemí a s rozcvičovnou, šatnami, toaletami, školícím centrem a bezbariérovým vstupem. Zázemí bude přímo navazovat na stávající tribunu a travnaté hřiště v samotném centru města Havířova.

v rámci rozšíření realizace investičních akcí v roce 2023 zastupitelé schválili navýšení kapacity Domova seniorů Luna Havířov. Záměrem je vybudování nového domova se zvláštním režimem s kapacitou pro 70 osob zcela závislých na péči jiné fyzické osoby z důvodu vysokého věku či nepříznivého zdravotního stavu. Novostavba by se nacházela v těsné blízkosti Domova seniorů Luna a to tak, že by došlo k propojení budov spojovacím krčkem.

Další zasedání Zastupitelstva města Havířova se uskuteční 18. prosince 2023.

Tisk Poslat e-mailem