Havířovské zastupitelstvo schválilo finanční výhled do roku 2027. V plánu jsou další investice do bydlení

21Červen 2022

V pondělí 20. června se v Kulturním domě Radost sešli k pravidelnému jednání zastupitelé města Havířova. Jedním z bodů jednání byl i střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Havířova do roku 2027. Město si pro tyto účely nechalo zpracovat analýzu, ze které vyplývá, že bude moci využít v období let 2023 až 2027 celkem až 4,5 miliardy korun. Tyto prostředky může město využít na opravy, investice a splátky úvěrů.

Vedení Havířova realizovalo poslední roky výbornou finanční politiku. Městské finance jsou ve vynikající kondici a co se týče výdajů na investice, bylo poslední období jedno z nejvýznamnějších. Proto si můžeme dovolit dál investovat do rozvoje města. Finanční potenciál z vlastních zdrojů máme ve výši cca 2,5 miliardy korun. I to je důvod, proč se v budoucnu nemusíme obávat využití investičního úvěru, který by byl v podobném objemu jako naše vlastní zdroje, a bezpečně ho využít například na opravy, investice a splátky dluhů s tím, že investiční dotace, kapitálové příjmy a jiné mimořádné příjmy budou navíc,“ vysvětluje závěry analýzy střednědobého výhledu rozpočtu města primátor Josef Bělica.

Luděk Tesař ze společnosti Cityfinance, která střednědobý výhled a finanční analýzu zpracovávala, Havířovu doporučil: „Respektovat strop bezpečné zadluženosti 2,2 miliardy korun, nadále ponechat na účtech i na konci roku dle rozpočtů alespoň 100 milionů, rozhodně v případě dlouhodobých úvěrů používat 20leté až 25leté splatnosti a ponechávat je aktuálně na plovoucích sazbách. Důvodem je snadná možnost splatit i refinancovat a zvýšit likviditu.“

Smyslem střednědobého výhledu rozpočtu je prokázat schopnost, že město dostojí svým dosavadním závazkům. Střednědobý výhled rozpočtu je podle zákona nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství samosprávy. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje minimálně souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Město tak  může díky finančnímu plánování lépe realizovat cíle, reagovat na rizika a využít příležitosti. Aby střednědobý výhled plnil svou roli, je nutné jej pravidelně aktualizovat. Ideálně roční aktualizace přispívá k lepšímu řízení financí, rozvoje a hospodaření města zvláště v současném rychle se měnícím prostředí vyznačujícím se zvýšenými riziky.

Tisk Poslat e-mailem