Havířovské školy v době koronavirové

16Červen 2020

Blíží se konec školního roku, který budou mít všichni kantoři i jejich žáci nadlouho zapsán hluboko v paměti. Dřívější generace žáků také zažily různá uzavření škol, třeba uhelné prázdniny, ale dnešní děti mohly, díky moderním technologiím se svými učiteli komunikovat, dostávat úkoly a plnit i další školní povinnosti. V příštích letech určitě budou školy výuku na dálku využívat častěji.

Pro všechny učitele i žáky to byla situace nová a museli se poprat i s nečekanými obtížemi
a komplikacemi. V některých rodinách třeba vůbec neměli potřebnou techniku. Například na ZŠ kpt. Jasioka pomohl dvě žačky vybavit počítači nezištný sponzor. 

Vedle úkolů spojených s výukou na dálku, školy a jejich zaměstnanci zvládli řadu neplánovaných úkolů a nezažitých situací, které bylo zapotřebí operativně řešit. Pracovníci havířovských škol museli provést reorganizaci zápisů dětí do mateřských škol i zapisů do prvních tříd základních škol. Zápisy vládli na výbornou, stejně jako řešení zvýšených požadavků na hygienu, šití roušek, výrobu ochranných štítů, nebo zabezpečení desinfekce. Uzavření škol jejich ředitelé využili i k rekonstrukcím a opravám, s nimiž se běžně počítá  v prázdninových měsících.

Dvě z havířovských škol byly v době nouzového stavu, kdy byly mateřské i základní školy uzavřené, určeny k péči o dětí zaměstnanců záchranných a bezpečnostních sborů a dalších vybraných profesí. O předškoláky bylo postaráno zaměstnanci MŠ Horymírova vedené Bc. Drahomírou Smejkalovou, o školáky se starali učitelé i neučitelé ZŠ M. Kudeříkové s ředitelem Mgr. Jiřím Brabcem. V mezidobí ukončení nouzového stavu a otevření MŠ a ZŠ pro 1. stupeň převzal štafetu péče o tyto děti kolektiv pracovníků SVČ Asterix ředitelky Bc. Evy Kiedroňové.

Ředitelkám a ředitelům všech mateřských i základních škol a školních zařízení zřizovaných statutárním městem Havířov, jejich pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům patří za zvládnutí složitého a náročného období, které přineslo zcela nové úkoly, velké poděkování a především velká jednička s hvězdičkou.

 

PhDr. Pavel Hamza

Vedoucí odboru školství a kultury

Tisk Poslat e-mailem