Havířovská teplárenská společnost ukončila topnou sezónu 2022-2023

25Květen 2023

Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy vývoje počasí. Teplárny zahajují vytápění, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 °C a není očekáván další den vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny nebo ukončeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad 13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty. 

Po dohodě s dodavatelem primární tepelné energie a vzhledem k naplnění legislativních požadavků vyhlášky MPO 194/2007 Sb., Havířovská teplárenská společnost ukončila dne 22. května 2023 proces centrálního vytápění.

Tisk Poslat e-mailem