Havířovská teplárenská společnost informuje: Kolik zaplatí naši odběratelé za teplo v roce 2018 a 2019

15Leden 2019

Rok 2018 byl oproti dlouhodobému průměru výrazně teplejší. Celkové množství dodaného tepla tak bylo nižší než v předchozích letech. Tato skutečnost se příznivě promítne do celkových nákladů, které odběratelé za teplo v Havířově zaplatí.

"Při našich propočtech pracujeme s dvacetiletým průměrem teplot. Oproti teplotně průměrnému roku očekáváme za rok 2018 pokles ročních nákladů pro konečné spotřebitele ve výši 4,6 %. Průměrná jednotková cena tepla za rok 2018 by měla v souladu s platným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu činit cca 530,50 Kč/GJ," uvedl Ing. Martin Navrátil, vedoucí obchodního oddělení.

Kolik zaplatí naši odběratelé za teplo v roce 2019? To samozřejmě závisí v první řadě na počasí. Co se týče ceny tepla, zde je vývoj cen vstupů poměrně nepříznivý. Rozhodujícím negativním faktorem je v médiích často zmiňovaný nárůst cen emisních povolenek, jejichž cena za rok 2018 vzrostla čtyřikrát. Tento vliv postihl všechny teplárny a elektrárny spalující uhlí a zemní plyn. Roste také cena uhlí, elektřiny a dalších vstupů. "Tyto negativní vlivy se promítají také do ceny nakupovaného tepla od společnosti Veolia Energie ČR, a.s., která je naším primárním dodavatelem. Pro rok 2019 se nám však podařilo vyjednat takovou cenu tepla, při níž společnost Veolia zdaleka neuplatní nárůsty cen vstupů v plné výši," komentuje Navrátil a dodává: "Průměrná cena tepla Havířovské teplárenské společnosti pro rok 2019 je kalkulována ve výši 530,45 Kč/GJ. Podařilo se nám tedy udržet cenu na úrovni, resp. mírně pod úrovní výsledné ceny tepla za rok 2018."

Pozitivní vliv na platby za teplo v roce 2019 může mít i sněmovnou schválený daňový balíček, jehož součástí je také snížení sazby DPH na teplo, a to z 15 na 10 %. Pokud bude daňový balíček neprodleně schválen také v dalších instancích, může vstoupit v platnost ještě v průběhu roku 2019.

Havířov informovala Michaela Dvorská, PR Manager, Havířovská teplárenská společnost, a.s.
 

Tisk Poslat e-mailem