Havířovská nemocnice uvedla do provozu magnetickou rezonanci. Je moderní, rychlá a přesná

8Prosinec 2020

V rámci obnovy radiodiagnostického oddělení instalovala Nemocnice s poliklinikou Havířov novou skiagraficko-skiaskopickou stěnu, která nahradila starý a dosluhující rentgen. Tato nová moderní diagnostická zařízení podstatně zvýší možnosti, rozsah, kvalitu i komfort realizovaných vyšetření. Investice do nejmodernějších radiodiagnostických technologií dosáhla téměř 56 miliónů korun.

Z vyšetření magnetickou rezonancí, která je moderní zobrazovací radiodiagnostickou metodou, využívající změn magnetického pole v těle vyšetřovaného, budou profitovat pacienti nejen z Havířova, ale i spádových oblastí. Pomocí této metody vyšetření se dá velmi podrobně zobrazit struktura tkání lidského těla, a to zejména při neurologických onemocněních, nemocích pohybového aparátu, cév, břicha, pánve a srdce. Magnetická rezonance je jednou z nejcitlivějších zobrazovacích metod s benefitem nulové radiační zátěže pro pacienty. Podobný přístroj této nové generace je teprve druhý svého druhu v České republice.

Jsem nesmírně rád, že se tato špičková zdravotnická technika stala součástí havířovské nemocnice. Moc jsme o tento přístroj v našem městě stáli, protože včasná a přesná diagnostika je mimořádně důležitá. Jsem si jist, že vynaložené prostředky i úsilí pro získání magnetické rezonance se nám vrátí v podobě zvýšené kvality životů našich občanů“, uvedl primátor města Havířova Josef Bělica.

Stavební práce detašovaného radiodiagnostického pracoviště byly zahájeny letos v červnu slavnostním výkopem. V ten den byla zahájena výstavba jedné z nejdůležitějších investičních akcí havířovské nemocnice letošního roku, kterou všichni zaměstnanci naší nemocnice netrpělivě očekávali. Magnetická rezonance je momentálně ve zkušebním provozu, kdy probíhá nastavování vyšetřovacích protokolů. Do plného provozu bude uvedena na začátku roku 2021.

Tisk Poslat e-mailem