Havířovská nemocnice otevřela nové Centrum pro léčbu obezity

29Červen 2022

Nové Centrum pro léčbu obezity, které se mimo obezity bude zabývat i poruchami výživy a metabolickými poruchami, se poprvé otevřelo pro pacienty. Součástí poskytovaných služeb budou jak konzervativní cesty formou nutričního poradenství, změnou a úpravou životního stylu a řešení přidružených onemocnění, tak i možnosti chirurgických intervencí tzv. bariatrické výkony. Speciální poradenství bude také věnováno pacientům trpícím nechutenstvím a poruchami výživy například v souvislosti s onkologickou léčbou. Centrum bude pracovat s nejnovějšími telemedicínskými přístupy a technologiemi, pacient tak bude pod stálým monitoringem fyziologických funkcí, tzv. na dálku.

Centrum pro léčbu obezity je vybaveno špičkovým diagnostickým systémem, jehož součástí je celotělový analyzátor InBody 970, pracující na bázi multi-frekvenční bioelektrické impedance (elektrický odpor na situace, kdy prostředím prochází střídavý elektrický proud). Tento analyzátor patří mezi světovou špičku a je nejmodernější generací přístroje. Dokáže podrobně diagnostikovat složení celého těla (vody, svalů, tuků, tkání, kostry) i jeho jednotlivých částí u dospělého i dětského klienta. Odhalí ihned veškeré změny a predikuje vývoj, což je užitečné pro kontrolní analýzu pacienta v zahájené léčbě. Lékař na základě podrobné analýzy může reagovat na konkrétní výsledky a efektivněji pacienta provázet léčbou.

Informace poskytla Irma Kaňová, manažer pro vztahy s veřejností a marketing Nemocnice Havířov

Tisk Poslat e-mailem