Havířované přispěli do Tříkrálové sbírky

21Leden 2019

Téměř 81,5 tisíce korun vybrali koledníci letošní Tříkrálové sbírky v Havířově. Zástupci Charity Český Těšín dnes na magistrát přivezli 30 pokladniček, jejichž obsah spočítali společně s úřednicemi ekonomického odboru radnice. Část darovaných peněz poputuje na pomoc Charitativnímu centru pro seniory, které má v Havířově svou pobočku. Letošní Tříkrálová sbírka byla devatenáctá v pořadí a tentokrát v ulicích Havířova koledovalo několik desítek dobrovolníků, mezi nimi skauti i děti.

Tříkrálovou sbírku v Havířově realizuje Charita Český Těšín. "Sbírka probíhá prvních čtrnáct dní v novém roce. Její výtěžek je určen na pomoc hendikepovaným a nemocným osobám, matkám s dětmi v tísni, seniorům a dalším jinak znevýhodněným skupinám lidí, a to zejména v regionech, ve kterých sbírka probíhá," vysvětlila Nikola Szkanderová z českotěšínské Charity. 

"Charita Český Těšín sbírku realizuje na území 20 obcí. Podle standardních pravidel se 65 % výnosu sbírky vrací zpět charitám, které finanční prostředky od dárců získaly, zbytek připadá na podporu projektů Diecézní charity ostravsko-opavské, projektů Charity Česká republika a na humanitární pomoc do zahraničí,“ uvedl koordinátor Tříkrálové sbírky pro Charitu Český Těšín Petr Šelong a doplnil: "Vybrané peněžní prostředky jsou vždy použity na konkrétní, předem daný účel."

Získanými finančními prostředky plánuje Charita Český Těšín dovybavit svá střediska a zařízení v Českém Těšíně, Karviné a také v Havířově. 

Tisk Poslat e-mailem