Havířov stále nabízí občanům návratnou finanční výpomoc na výměnu kotlů

31Červenec 2020

Úspěšní žadatelé o dotaci na výměnu zdroje vytápění v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, kteří již mají uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem a provedou výměnu zdroje vytápění nejpozději do 30. listopadu 2021, mohou požádat statutární město Havířov o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

Žádosti vlastníků nemovitostí na území Havířova jsou přijímány průběžně až do 31. května 2021 v kanceláři B-414, 4. patro, a to po předchozí dohodě na tel.: 606 840 937 nebo e-mailu: kotliky@havirov-city.cz.

Více informací získáte na www.havirov-city.cz/finance-dotace

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.sfzp.cz   www.mzp.cz

                                          

Tisk Poslat e-mailem