Havířov si cení dárců krve, přihlaste se!

14Listopad 2022

Město Havířov si velmi váží svých občanů, dárců krve, kteří ochotou darovat krev – nejcennější tekutinu – vyjadřují svůj hluboce lidský postoj ke spoluobčanům. Patří jim nejen slova díků těch, kterým pomohli zachránit život, ale i celé naší společnosti. Vedení města Havířova chce těmto mimořádným lidem, jako každý rok, vyjádřit poděkování za jejich vysoce humánní čin a na začátku roku 2023 opět bezpříspěvkové dárce ocenit. Ocenění bude probíhat za odběry získané od měsíce prosince 2021 do měsíce listopadu 2022.

Ocenění ČČK každoročně:

  • Zlatá Jánského plaketa za 40 bezpříspěvkových odběrů
  • Zlatý kříž 3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů
  • Zlatý kříž 2. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů
  • Zlatý kříž 1. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů

Oceňování ČČK jednou za dva roky:

  • Plaketa ČČK Dar krve - Dar života za 250 bezpříspěvkových odběrů

Tyto seznamy odboru školství a kultury zpravidla zasílají oblastní spolky Českého červeného kříže. Oblastní spolek Ostrava však tyto seznamy přestal zasílat, proto prosíme všechny dárce, kteří darují krev v Ostravě, popřípadě by chtěli mít jistotu, že jejich jméno v seznamu bude, aby přinesli získané ocenění, nebo kartičku s odběry na odbor školství a  kultury Magistrátu města Havířova (Lucie Guňková Gorecká, DiS., MBA, kancelář A316a, Bc. Blanka Mandáková, kancelář A316), či zaslali na e-maily: gorecka.lucie@havirov-city.cz a mandakova.blanka@havirov-city.cz.

Zároveň také žádáme bezpříspěvkové dárce krve, kteří v roce 2022 získali 300, 350, 400, 450 či 500 odběrů, aby tuto skutečnost také nahlásili. Český červený kříž vícepříspěvkové dárce krve již neeviduje.

Děkuje odbor školství a kultury.

Tisk Poslat e-mailem