Havířov se zapojil do projektu Clairo, získaná data poslouží k výsadbě vhodné zeleně pohlcující škodliviny v ovzduší

22Listopad 2021

Havířov je dalším městem, které se zapojilo do projektu Clairo. Smyslem projektu je měření koncentrací monitorovaných látek v ovzduší, na které bude navazovat plánování a způsob výsadby vhodného typu zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší. Vedle transformace teplárenství a snížení frekvence dopravy ve městě jde o další fázi takzvaného ozeleňování města.

Ve městě jsou od konce října v provozu tři měřicí senzory. Měřicí senzory byly statutárnímu městu Havířov zapůjčeny zdarma na základě smlouvy o výpůjčce. Instalovány byly na sloupy veřejného osvětlení na ulicích Generála Svobody, Kpt. Jasioka a Karoliny Světlé," vyjmenoval měřící místa havířovský primátor Josef Bělica.

Projekt Clairo byl zahájen v roce 2018 a ukončen má být v roce 2022. Zapojena do něj byla postupně města Ostrava, Opava, Třinec, Frýdek-Místek a Karviná.  V současné době se měří znečištění ovzduší také v Havířově a Rychvaldu.

Projekt je realizován týmem odborníků z několika institucí a subjektů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava zajišťuje měření a vyhodnocení dat. Slezská univerzita v Opavě se zabývá návrhem struktury a skladby výsadby zeleně a vytváří on-line databázi rostlin s potenciálem vyššího záchytu znečišťujících látek. Univerzita Palackého v Olomouci se v projektu zaměřuje na vytvoření inovativní zálivky obsahující fytohormony a biostimulanty pro odolnost rostlin. Moravskoslezský kraj se na projektu podílí zejména spolufinancováním a výběrem měst v regionu vhodných pro transfer zjištěných poznatků.

Intenzivně pracujeme na zlepšování kvality ovzduší v našem městě a myslím, že je to znát. O městskou zeleň se pečlivě staráme a stále vysazujeme nové keře a stromy. Čeká nás postupné odkarbonizování pohornické krajiny, nelehká transformace teplárenství a obchvat Havířova, který by měl životnímu prostředí a občanům také trochu ulevit. Projekt Clairo nám navíc poskytne nové poznatky o stavu ovzduší ve městě a doporučí výběr vhodné zeleně a způsob její výsadby tak, aby pomáhala co nejúčinněji snižovat množství prachu v ovzduší. Součástí projektu je totiž také databáze téměř dvou stovek rostlin s prokazatelným vlivem na snížení znečištění ovzduší,“ doplnil k projektu Clairo primátor Josef Bělica.

Naměřená data jsou již nyní k dispozici on-line ve veřejně přístupném systému https://www.floreon.eu, mohou tedy poskytnout doplňkovou informaci o znečištění ovzduší ve vybraných lokalitách. Více o projektu na https://clairo.ostrava.cz/

  • Měřicí senzor monitorující stav ovzduší
    Měřicí senzor monitorující stav ovzduší
Tisk Poslat e-mailem