Havířov se transformace energetiky nebojí

30Leden 2022

Vážení občané,

vzhledem k událostem posledních týdnů bych se rád vrátil k několika minulým zastupitelstvům, kdy jsme v červnu 2021 schválili smlouvu o nákupu akcií a v prosinci 2021 schválili akcionářskou smlouvu společnosti ENVEZ. Probíhala tady k tomu rozsáhlá diskuse, ve které jsem se snažil odpovědět na všechny dotazy. Možná jsem to neudělal příliš jasně, možná někteří neposlouchali nebo nechtěli poslouchat, tak si dovoluji ještě jednou shrnout, co jsme vlastně schválili.

Nebo možná nejdříve, co jsme neschválili. To bych chtěl říct jasně a jednoznačně:

 • Rozhodně jsme neschválili to, že by se v Havířově měly stavět kotelny a komíny, dokonce desítky komínů, jak se šíří městem. Žádné kotelny ani komíny se nebudou stavět zítra, na jaře ani příští rok. A třeba vůbec nikdy, ale k tomu se dostanu.
 • Rozhodně jsme neschválili, že by Havířov do společnosti ENVEZ vložil desítky nebo snad stovky milionů, které zruinují hospodaření města. Ani vklad žádného nemovitého majetku!
 • A rozhodně jsme neschválili ani to, že ENVEZ nebo snad dokonce ČEZ ovládne Havířovskou teplárenskou společnost.

Teď pár slov k tomu, proč jsme tuto smlouvu schválili:

 • Jak možná někteří z vás ví, v roce 2026 končí dlouhodobá smlouva o dodávkách tepla, podle které nám Veolia dodává teplo. Do té doby jsou ceny jakýmsi způsobem smluvně ošetřené a mohou růst jen podle předem daných kritérií.
 • Jak vědí určitě všichni z vás, protože Veolia o tom teď velice hlasitě mluví, tak firma, tedy Veolia, investovala 2 miliardy do modernizace své teplárny v Karviné, kde se teplo pro Havířov vyrábí. Toto nikdo nikdy nerozporoval, ovšem kotel je původní a investice šly do následných technologií, ale toto je informace z veřejných zdrojů. Protože firma prohlašuje, že do roku 2026 odejde od uhlí, předpokládám, že do tohoto procesu bude investovat další významné částky. Netroufám si hodnotit, jak velké, ale zadarmo to nebude.
 • A na základě toho jsme si už před několika lety uvědomili, že když se bude jednat o cenách tepla od roku 2026, bude Veolia jediným hráčem, který nám bude ceny v podstatě diktovat. A všichni denně čteme, jak brutálně se ceny tepla zvyšují v mnoha městech, kde na to nebyli připraveni.

Proto jsme se rozhodli jednat, a teď už se dostávám k tomu, co JE obsahem akcionářské smlouvy, tedy té části, která se týká příštích několika let:

 • Schválili jsme to, že náš společný podnik ENVEZ teď najme ty nejlepší inženýry a projektanty, aby během příštích zhruba dvou let navrhli, jak by se mohla dodávka tepla do Havířova změnit. Jestli a kolik by bylo třeba vybudovat plynových kotelen, jak v tom můžou pomoci kogenerační jednotky, jestli se dá využít fotovoltaika, tepelná čerpadla, případně jaké jsou další možnosti.
 • Jednoduše řečeno – schválili jsme to, že se začne připravovat projekt.
 • A pak budeme připraveni, až nastane soutěž o ceny tepla na další období, zajistit, aby ta soutěž byla férová a abychom v ní dosáhli pro obyvatele i firmy v Havířově ty nejlepší podmínky. Jednoduše proto, že se jí budou účastnit dva hráči a zvítězí ten, kdo nabídne lepší podmínky.
 • Teprve pak, pokud by nabídka Envezu vyhrála, by se začalo stavět. Teprve pak by město investovalo nebo se podílelo na zajištění úvěru – ale to všechno už s jistotou, že se městu ty peníze vrátí v ekonomicky, technologicky i ekologicky životaschopném projektu.

Je tady samozřejmě riziko, že to nevyjde:

 • Možná ani ti nejlepší projektanti nedokážou navrhnout systém, který by byl lepší než ten stávající.
 • Možná společnost ENVEZ neuspěje v soutěži o lepší cenu a Veolia bude v dodávkách pokračovat.
 • Ale můžeme si říct, že jsme pro to udělali maximum a lepší varianta neexistuje. Celá tato prvotní fáze společného podniku ENVEZ představuje pro město stejné finanční náklady, jako například letošní výměna elektroinstalace v Základní škole Františka Hrubína.

Dovolte mi ještě trochu nastínit chronologii tohoto projektu. Celá spolupráce se společností ČEZ ESCO, která patří samozřejmě pod holding ČEZ, započala podepsáním memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Havířov a společností ČEZ ESCO v roce 2019. Toto memorandum řešilo spolupráci v oblasti Smart City.

Město se snažilo již od roku 2015 komunikovat se současným dodavatelem tepla ohledně problematiky modernizace jejich kotle (celkem čtyři bloky údajně z let 1944-1950!?) a odchodu od uhlí. Bohužel, ze strany současného dodavatele byla komunikace velmi odměřená, respektive postupem času nulová. Byť tedy mediálně prohlašovali, že budou stavět kombinovaný nový kotel, na konci roku 2019 v podstatě neformálně oznámili, že z vlastního rozhodnutí ukončují řízení EIA na tento projekt modernizace.

Město se přirozeně začalo zajímat o jiné možnosti, protože taková rozhodnutí nevznikají ze dne den. V roce 2021 město rozšířilo memorandum o spolupráci se společností ČEZ ESCO tak, abychom mohli s tímto strategickým partnerem hledat odpovědi nejenom na otázky teplárenství, ale i výroby elektrické energie pomocí solárních panelů. Celý projekt se vyvíjí chronologicky, transparentně a zcela v souladu se zákonem. Město se rozhodlo pro vstup do společného podniku se společností ČEZ ESCO, která bude pro město hledat řešení v oblasti energetiky. První projekty solárních zdrojů jsou již naprojektovány. V červnu roku 2021 došlo ke schválení nákupu akcií, kde ve společném podniku má město podíl 49% a ČEZ ESCO 51%. V prosinci 2021 došlo ke schválení akcionářské smlouvy mezi městem a společností ČEZ ESCO, což je standartní postup. Smlouva byla precizována jak právním odborem magistrátu, tak právníky společnosti ČEZ ESCO. Vychází ze standardních podmínek, které tato společnost uzavírá s významnými partnery.

Podobné projekty již úspěšně fungují v jiných statutárních městech jako jsou například Prostějov, Jablonec nad Nisou nebo i v městech menších, např. Luhačovice. Statutární město Havířov si nemůže dovolit nečinně čekat, než přijde monopolní dodavatel s řešením, které nebyl schopen do dnes nejenom realizovat, ale ani korektně komunikovat. Pro srovnání jednoho zásadního argumentu. V roce 2021 byla cena tepla pro občany Havířova ve výši 577 Kč/1GJ bez DPH, kdežto cena tepla v Prostějově byla ve stejném období 490 Kč/1GJ bez DPH, což je rozdíl 17,75%. Z toho plyne, že takové projekty význam pro občany mají.

Závěrem ještě mohu dodat, že město bude vždy postupovat zákonně a v souladu se zákonem bude na dodavatele tepla vypisovat veřejnou zakázku, a tudíž se současný dodavatel bude moci samozřejmě účastnit. Záměrem města je zachovat systém centrálního zásobování teplem (CZT), celou soustavu provozovat efektivně, tak, aby obyvatelé měli teplo za rozumné ceny. Dost dobře si neumím představit v tomto směru něco nestandardního, když partnerem města je společnost z holdingu ČEZ, kde je stát majoritním vlastníkem.

Tolik jsem vám chtěl říct, abychom předešli dalším výkřikům, protože kampaň, jaká dnes v Havířově probíhá, ničemu neprospívá. Je plná polopravd, částečně lží a není v ní místo pro diskusi, bohužel.

Primátor Havířova Josef Bělica

Tisk Poslat e-mailem