Havířov prostřednictvím projektu spolku Trianon podpořil spolek ADAM - autistické děti a my

30Listopad 2018

Spolek Trianon z Českého Těšína už řadu let pomáhá lidem se zdravotním postižením. Jeden z jeho projektů finančně podporuje také město Havířov. Na půdě havířovského magistrátu zástupci Trianonu společně s náměstkyní pro sociální oblast primátora města Stanislavou Goreckou dnes (30.11.2018) předali předsedkyni spolku ADAM dárky pro děti s autismem.

Spolek Trianon pravidelně pořádá mezinárodní konferenci Bez bariér, bez hranic. "V letošním roce jsme obdrželi, jako již tradičně, od statutárního města Havířov finanční dotaci na organizaci již 16. ročníku této konference. Každoročním výstupem konference je i obdarování hendikepovaných dětí ve městech, která na konferenci přispěla. Vybrali jsme k obdarování spolek ADAM - autistické děti a my a zakoupili jsme jim pomůcky k výuce a rehabilitaci jeho uživatelů," objasňuje Viliam Šuňal, předseda spolku Trianon.

"Když nás spolek Trianon oslovil, že si můžeme vybrat pomůcky, které bychom pro děti využili, oslovila jsem kolegy, kteří s dětmi pracují. Při terapeutické práci využíváme také různé relaxační techniky, techniky na rozvoj jemné motoriky apod. Proto jsme si přáli například relaxační čtverce na rozvoj jemné motoriky, soubory karet, jejichž prostřednictvím děti mohou řešit různé problematické situace. Za dárky moc děkujeme," řekla Marie Gerdová, předsedkyně spolku ADAM.

"Jsem ráda, že se Trianon rozhodl letos podpořit spolek ADAM. Pomůcky, které děti jako dárek takto získaly, jim nejen udělají radost, ale budou navíc přínosem v jejich vzdělávání," uvedla náměstkyně primátora Stanislava Gorecká.
 

Tisk Poslat e-mailem