Havířov plánuje vlastní odtahovou službu i se záchytným parkovištěm

24Únor 2023

Auta nevhodně zaparkovaná, bránící v průjezdu vozidlům integrovaného záchranného systému, či nevzhledné autovraky dlouhodobě blokující parkovací místa přispěly k rozhodnutí Magistrátu města Havířova zřídit si vlastní odtahovou službu. Společně se záchytným parkovištěm by měla fungovat již od prázdnin.

Problémy s bezohlednými řidiči, kteří parkují na nevhodných místech, se prohlubovaly. Poslední kapkou bylo hlášení hasičského záchranného sboru, že špatně zaparkovaná vozidla brání v jejich práci a jsou tak ohroženy lidské životy. Okamžitě jsme se rozhodli jednat a společně s Technickými službami Havířov a městskou policií jsme se domluvili na zřízení městské odtahové služby a vybudování záchytného parkoviště. Na toto téma připravujeme nařízení města,“ uvedl havířovský primátor Josef Bělica.

Využití záchytného parkoviště popisuje provozní náměstek Technických služeb Havířov Václav Zyder: „Na záchytné parkoviště, které je v plánu vybudovat v Havířově Šumbarku naproti dopravního hřiště a jehož údržbu budou zajišťovat ve spolupráci s městem Technické služby Havířov, budeme odstavovat automobily stojící na místě, které brání v bezpečném průjezdu vozidlům integrovaného záchranného systému, nebo vozům svozu odpadů či blokového čištění. V těchto případech odtahy nařídí a o odtažené vozy se i postará Městská policie Havířov, která rovněž částku za odtah společně s pokutou bude vymáhat po majiteli odtaženého vozidla. Jde o v praxi ověřenou metodu používanou v řadě jiných měst.“

Záchytné parkoviště na Šumbarku bude též sloužit pro parkování odtažených autovraků, které dlouhodobě blokují parkovací místa a hyzdí městské veřejné prostranství. Tato vozidla bude řešit odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova. Momentálně se zpracovává celková právní i provozní dokumentace k celému projektu. Nějaký čas potřebují i stavební práce, ale pokud půjde všechno podle plánu, vše by mělo fungovat už od letních měsíců,“ doplnila vedoucí odboru komunálních služeb Iveta Grzonková.

  • Jeden z autovraků v ulicích Havířova
    Jeden z autovraků v ulicích Havířova
Tisk Poslat e-mailem