Havířov ocenil osobnosti veřejného života

25Duben 2023

Oceňování osobností ve vybraných oblastech společenského života a udělení Ceny města Havířova za rok 2022 proběhlo v pondělí 24. dubna 2023 od 17 hodin ve velkém sále Kulturního domu Leoše Janáčka. Město každoročně oceňuje lidi, kteří svou aktivitou a činorodou prací obohacují život ve městě a také řada z nich úspěšně reprezentuje Havířov nejen doma, ale i v zahraničí. Ocenění předávali vedoucí představitelé města.

Slavnostní ceremoniál zpestřil bohatý kulturní program, o příjemné finále se postaral oblíbený český zpěvák a skladatel Marek Ztracený. Kromě zážitku si oceněné osobnosti a kolektivy odnesly dárkový poukaz, pamětní list a kytici.

Cena města Havířova za rok 2022

Cenu města Havířova obdržela vedoucí zdravotního útvaru Domova seniorů Havířov, střediska Luna, Bc. Naděžda Buriánová za dlouhodobé vynikající pracovní nasazení, obětavost a zkvalitnění zdravotní péče pro klienty Domova seniorů Havířov a rovněž za lidský a vstřícný přístup k vedení kolektivu zdravotního personálu. Naděžda Buriánová pracuje ve zdravotní oblasti od roku 2004 a v současné době řídí tým čítající přes 100 zaměstnanců, který obdržel ocenění městem Havířov za rok 2013 a 2020, což jasně svědčí o jejích výborných manažerských schopnostech. Mimo sociální sféru má i letité pracovní zkušenosti s pedagogickou a zdravotnickou profesí, řadu let úspěšně působila ve funkci hlavní sestry Nemocnice s poliklinikou v Havířově. O paní Naděždě kolegové hovoří jako o rozhodné, spravedlivé, moudré a laskavé dámě.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST

„Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti“

MUDr. Jiřina Heroková si ocenění zasloužila za dlouholetou vysoce specializovanou léčbu žen s onemocněním prsu, zejména zhoubného původu, a za vstřícný přístup k léčbě onkologických pacientek v Nemocnici Havířov.

Bc. Dana Buchwaldková byla odměněna za vysoce profesionální vedení kolektivu oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny nemocnice Havířov, a za lidský přístup k pacientům.

„Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti“

Sociální služby města Havířova – kolektiv pracovníků Denního stacionáře – tento kolektiv obdržel ocenění za profesionální a zároveň lidský přístup k seniorům se zdravotním a mentálním postižením, přispívající k pozitivnímu vlivu na jejich zdravotní stav a důstojné stárnutí.

DUHA senior s.r.o. - kolektiv pracovníků pečovatelské služby – jmenovaný kolektiv byl odměněn za kvalitní, dostupnou a laskavou péči s lidským přístupem v terénní pečovatelské sociální službě.

KULTURNÍ OBLAST

„Osobnost kultury“

Adam Živnůstka, herec a zpěvák, držitel ocenění Talent města Havířova z roku 2004, obdržel ocenění za významný přínos v oblasti kultury, především za vynikající reprezentaci města Havířova.

MgA. Jan Soukup, pedagog a hudebník si odnesl ocenění za významný přínos v oblasti kultury, především za práci s mladými talenty a za vynikající reprezentaci města Havířova.

OBLAST VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

„Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“

Junák – český skaut, středisko Havířov, z. s. – kolektiv obdržel ocenění za dlouhodobou aktivní práci s dětmi a mládeží.

OBLAST OSTATNÍCH SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝCH AKTIVIT

Nicolette Havlová, cestovatelka a humanitární aktivistka byla oceněna za vynikající reprezentaci města Havířova a podporu českých národnostních menšin ve světě.

SPORTOVNÍ OBLAST

„Sportovec roku“ – s členěním dle skupin:
 • žáci – jednotlivci

Alexej Buba (tenis, Tenisový klub Havířov, z.s.) obdržel ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové úrovni.

Michal Fojtík (racketlon, Racketlonový klub Havířov, z.s.) obdržel ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na mezinárodní úrovni.

Eliška Ramiková (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s.) obdržela ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové úrovni.

Oliver Syslo (atletika, Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek) obdržel ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové a mezinárodní úrovni.

 • žáci – družstvo

Miniformace BAT (mažoretkový sport, Mažoretky KALA MKS Havířov) družstvo obdrželo ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové a na mezinárodní úrovni.

 • dorost – jednotlivci

Jakub Bojceňuk (dálkové plavání, Plavecký klub Havířov z.s.) obdržel ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové úrovni.

Emma Konštácká (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s.) obdržela ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové úrovni.

Eliška Macurová (aerobik, Maniak aerobik Havířov, z.s.) obdržela ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové úrovni.

 • dorost – družstvo

Družstvo dětí (aerobik, Maniak aerobik Havířov, z.s.) družstvo obdrželo ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové úrovni.

Dvojice ve složení: Nikol Vachtarčíková a Matyáš Lysek (bridž, Bridžový spolek Havířov) dvojice obdržela ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové a mezinárodní úrovni

 • junioři – jednotlivci

Šimon Bělík (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s.) obdržel ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové a mezinárodní úrovni.

Tobias Kana Sikora (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov, z.s.) obdržel ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové úrovni.

Tereza Mrázková (atletika, Tělovýchovná jednota Start Havířov, z. s.) obdržela ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové úrovni.

Viktorie Wichrová (aerobik, Maniak aerobik Havířov, z.s.) obdržela ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové úrovni.

Adam Janek (kickbox, SK Kick Wolf Team, z.s.) obdržel ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové a mezinárodní úrovni.

 • junioři – družstvo

Družstvo dětí (aerobik, Maniak aerobik Havířov, z.s.) družstvo obdrželo ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové úrovni.

Družstvo ve složení: Klára Hrabicová, Nela Hanáková, Magda Ščibrániová (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s.) obdrželo ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové úrovni.

Miniformace BAT a MIX ve složení: Lenka Charvátová, Nikola Dušek, Adéla Hrubá, Simona Matulová, Simona Sedláčíková, Nikola Široká (mažoretkový sport, Mažoretky KALA MKS Havířov) družstvo obdrželo ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové a mezinárodní úrovni.

 • dospělí – jednotlivci

Kryštof Wlosok (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s.) obdržel ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové úrovni.

Jan Valenta (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s.) obdržel ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové a mezinárodní úrovni.

Václav Waloszek (atletika – překážkový běh, Tělovýchovná jednota Start Havířov, z. s.)  obdržel ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové úrovni.

 • dospělí – družstvo

Družstva Sportovního klubu stolního tenisu Havířov, z.s. ve složení: Kristýna Štefcová, Klára Hrabicová, Gabriela Štěpánová, Nela Hanáková, Jan Valenta, Ondřej Bajger, Šimon Bělík, Zokhid   Kenjaev, Petr David, členové obdrželi společné ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové úrovni.

Prvoligové družstvo mužů Atletiky Havířova 1965 (atletika, Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek) družstvo obdrželo ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové úrovni.

„Trenér“

Vlastimil Tržický (rugby, Rugby Club Havířov, zapsaný spolek) obdržel ocenění za dlouholetou trenérskou práci a dosahování vynikajících výsledků mladých svěřenců.

„Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“

Břetislav Potáč (volejbal) obdržel ocenění za mimořádný přínos v oblasti sportu a dlouholetou vysoce úspěšnou trenérskou práci s volejbalovými svěřenci, především s mládeží.

Bylo mi ctí a potěšením se dnešního slavnostního večera zúčastnit a spolu s kolegy všechny jmenované ocenit. Srdečně gratuluji a do dalších let přeji hodně zdraví a úspěchů.“ uzavřel slavnostní předávání ocenění osobnostem města havířovský primátor Josef Bělica.

 

 • Cenu města Havířova pro rok 2022 obdržela Bc. Naděžda Buriánová
  Cenu města Havířova pro rok 2022 obdržela Bc. Naděžda Buriánová

Stránky

Tisk Poslat e-mailem