Havířov obnovuje obřady vítání občánků, ty byly z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 od března přerušeny

14Červenec 2020

Statutární město Havířov spolu s Komisí pro občanské záležitosti Rady města Havířova nabízí rodičům možnost slavnostního uvítání dítěte do života v obřadní síni na Zámku v Havířově, K Zámečku 2/243, Havířov-Město, tel. 596 811 463.

Termíny obřadů

 

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

 
 

 

x

 

x

13.9.

20.9.

 4.10.

18.10.

 8.11.

29.11.

 

13.12.

 

Objednání obřadů – osobně, e-mailem nebo telefonicky:

odbor školství a kultury Magistrát města Havířova

Bc. Blanka Mandáková, kancelář A-316, mandakova.blanka@havirov-city.cz, tel. 596 803 132

nebo v případě nepřítomnosti

Lucie Gorecká, DiS., kancelář A-316a, gorecka.lucie@havirov-city.cz, tel. 596 803 135

Podmínkou účasti na obřadu je trvalý pobyt dítěte na území města a maximální věk dítěte 2 roky (platí pouze pro rok 2020).

Obřady se konají vždy v neděli v dopoledních hodinách od 9:30 hod., v půlhodinových intervalech.
Rodiče si mohou k dítěti zvolit kmotry, kteří spolu s rodiči podepisují pamětní list o konání akce.
Také si mohou přizvat další rodinné příslušníky i jiné hosty. Fotografování a pořizování videozáznamů
je možné vlastní technikou.

Uzávěrka přihlášek je 14 dnů před konáním obřadu.

Obřady jsou zdarma.

Z důvodu epidemiologické situace byly obřady od měsíce března do konce měsíce června zrušeny. Rodiče zrušených obřadů, pokud tak již neučinili, mají možnost se objednat v některém ve výše uvedeném náhradním termínu.

 

Tisk Poslat e-mailem