Havířov nabídne finanční pomoc podnikatelům zasaženým opatřeními proti onemocnění COVID-19

3Březen 2021

Rada města Havířova dne 1. března 2021 rozhodla o vyhlášení dalšího kola finanční pomoci osobám vykonávajícím podnikatelskou činnost na území města Havířova dle Pravidel pro poskytnutí finanční pomoci pro osoby vykonávající podnikatelskou činnost na území města Havířova dotčené mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID–19,  schválených Radou města  Havířova dne 1. března 2021 usnesením č. 2895/64RM/2021.

O zápůjčku si mohou podnikající fyzické a právnické osoby zažádat už od úterý 2. března 2021. Žádosti budou přijímány až do středy 31. března 2021. Maximální poskytnutá částka pro jednoho žadatele je 50 tisíc korun. Bezúročnou zápůjčku pak příjemci musí splatit nejpozději do 31. prosince 2022.

Finanční podpora bude poskytnuta pouze na základě vyplněné žádosti, kterou zájemci naleznou na webových stránkách města. Společně s ní připojí žadatel kopii dokladu, která potvrzuje užívání provozovny na území města Havířova. Vyplněnou podepsanou žádost lze podat prostřednictvím datové schránky,  e-mailem nebo osobně na ekonomickém odboru Magistrátu města Havířova.

O přiznání podpory na základě podané žádosti rozhodne dubnové Zastupitelstvo města Havířova.

Více informací se dozvíte na stránkách Ekonomického odboru Magistrátu města Havířova ZDE:

V příloze naleznete žádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky.

Tisk Poslat e-mailem