Havířov má za sebou ustavující zasedání zastupitelstva. Primátorem zůstává Josef Bělica

17Říjen 2022

V pondělí 17. října 2022 usedli k hlasovacímu zařízení poprvé v tomto volebním období zastupitelé města Havířova. Zástupci zvolených politických stran ANO 2011, hnutí HAVÍŘOV SOBĚ, SPOLUplus, Svobody a přímé demokracie, Hnutí pro Havířov, České strany sociálně demokratické a osobností města a Komunistické strany Čech a Moravy projednali a odhlasovali celkem 14 bodů, jejichž výstupem je zvolené vedení města, členové městské rady a výborů zastupitelstva.

Zastupitelé schválili počet členů Rady města Havířova na 11 členů.

Následně zastupitelé odhlasovali počet uvolněných členů zastupitelstva a stanovili jejich funkce. Pro výkon funkce bude v zastupitelstvu uvolněno 5 členů – náměstek pro ekonomiku a správu majetku, náměstek pro investice a chytré město, náměstek pro školství a kulturu, náměstek pro sociální oblast a náměstek pro sport a tělovýchovu. Znovu zvolený primátor pro svou funkci uvolněn nebude.

Jako staronový primátor byl nadpoloviční většinou zvolen současný primátor a poslanec Parlamentu České republiky Josef Bělica (ANO).

Náměstkem pro ekonomiku a správu majetku byl zvolen Ondřej Baránek (ANO), za náměstka pro investice a chytré město zvolili zastupitelé Bohuslava Niemiece (SPOLU plus), funkci náměstkyně pro školství a kulturu bude vykonávat Jana Feberová (ČSSD) a náměstkyní pro sociální oblast bude Stanislava Gorecká (ANO). Funkci náměstka pro sport bude zastávat Daniel Vachtarčík (HPH).

Dalšími členy Rady města Havířova byli zvoleni Róbert Masarovič (ANO), Jakub Chlopecký (ANO), Leoš Lukaštík (ODS), Iva Georgiu (ANO) a Alena Olšoková (ANO).

Vládnoucí koalici v Havířově tak tvoří spojení politických stran ANO 2011, SPOLU plus, Hnutí pro Havířov a Česká strana sociálně demokratická a osobnosti města.

Dále zastupitelé odhlasovali zřízení finančního výboru o 11 členech a počet členů kontrolního výboru stanovili zastupitelé na 11.

Tisk Poslat e-mailem