Havířov má nádoby pro sběr jedlých olejů a tuků z domácností

29Červenec 2019

Přestože zákonná povinnost obcí zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků vzniká až od ledna příštího roku, v Havířově již nyní na kontejnerových stanovištích přibyly nádoby pro sběr jedlých olejů a tuků z domácností.

Občané Havířova už tedy nemusí olej ze smažení a fritování vylévat do kuchyňského odpadu. To totiž následně působí problémy při čištění odpadních vod, protože tuk v potrubí tuhne a zanáší potrubí, čímž způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání.

Nové nádoby mají černé „tělo“ s oranžovým víkem a patří společnosti TRAFIN OIL,a.s., která bude přistavené nádoby pravidelně vyprazdňovat (viz. foto).

Upotřebené jedlé oleje a tuky je možné do nádoby odevzdávat pouze v uzavřených plastových nádobách, ideálně v PET lahvích. A to z důvodu následné manipulace, kde by v případě například skleněných lahví hrozilo rozbití nádoby, poranění a rozlití obsahu.

Do konce července rozmístí společnost TRAFIN OIL, a.s. v Havířově 30 kusů nádob.

Tisk Poslat e-mailem