Havířov bude mít další sběrný dvůr

22Červen 2020

Nový sběrný dvůr vyroste na ulici Selská v Havířově v areálu bývalé sběrny. Tento areál zakoupily v loňském roce Technické služby Havířov, ty také budou realizátorem stavby. Přestavba bude probíhat od jara roku 2021. Třetí sběrný dvůr na území města by se pak měl otevřít na podzim téhož roku.

Vybudovat třetí sběrný dvůr se město Havířov rozhodlo na základě koncepce odpadového hospodářství města Havířova, ta poukázala na to, že stávající počet a kapacita sběrných dvorů není dostačující. „Stávající sběrné dvory na ulicích Karvinská a Jarošova jsou nárazově přetížené a v posledních letech jsme občas nuceni omezovat provoz sběrných dvorů z důvodu naplnění kapacity. Otevření nového sběrného dvora pro občany města je dlouhodobý cíl, který však není jednoduché zrealizovat. Jsme rádi, že se nám podařilo získat lokalitu, která je legislativně i geograficky vhodná pro tyto účely a můžeme konečně přistoupit k realizaci tohoto cíle,“ uvedl provozní náměstek havířovských technických služeb Václav Zyder.

Třetí sběrný dvůr se otevře na podzim 2021 na ulici Selská v Havířově.  V rámci přestavby, která začne na jaře příštího roku, dojde k úpravě budovy, zpevněných ploch, oplocení a vjezdu. „V rámci přípravy areálu chceme využít nejnovější trendy. Jedná se zejména o možnosti edukace a třídění, aby bylo možné co nejvíce odpadů následně využít. Zároveň chceme areál upravit tak, aby byl dobře zakomponován do prostředí a co nejméně rušil okolí,“ vysvětlil Václav Zyder.

Celkové náklady na vybudování a vybavení sběrného dvora budou 3,5 milionu korun. Přestavbu budou financovat ze svých prostředků Technické služby Havířov, které budou sběrný dvůr provozovat v rámci systému odpadového hospodářství města Havířov.

Tisk Poslat e-mailem