HARMONOGRAM SVOZU separovaného odpadu - plasty, papír, sklo u rodinných domků v Havířově v roce 2021

8Prosinec 2020

V roce 2021 pokračuje sběr separovaného skla (např. láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo), separovaného papíru (společně s papírem třídíme i obaly z materiálu tetrapack např. obaly od džusů, mléka apod.) a separovaných plastů (PET lahví). Vzhledem k tomu, že svoz bude prováděn od 6:00 hod., je vhodné igelitové pytle přistavit k popelové nádobě den předem. Svoz bude organizován v níže uvedených termínech:

Tisk Poslat e-mailem