HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU od rodinných domů v období od 12. 04. 2021 do 26. 11. 2021

6Duben 2021

Přistavení sběrné nádoby v den svozu je nutno zajistit nejpozději do 6 hodin ráno. Využívat uvedené sběrné nádoby k ukládání jiného druhu odpadu, než pro který jsou určeny, není dovoleno. Nádoby s jiným odpadem, či odpad uložený mimo tyto sběrné nádoby, nebudou odvezeny! Vyjde-li svozový den na den pracovního klidu, budou zbývající svozové dny v tomto týdnu odsunuty na následující pracovní dny a poslední svozový den bude sobota.

Tisk Poslat e-mailem