Finanční výbor zastupitelstva města projednal návrh rozpočtu na příští rok

28Listopad 2018

V pátek 23. listopadu se poprvé sešli členové finančního výboru nového zastupitelstva města, aby projednali návrh rozpočtu na příští rok. Společně odsouhlasili podobu návrhu rozpočtu, který bude předložen zastupitelům města ke schválení.

"Finanční výbor doporučí Zastupitelstvu města havířova schválit Rozpočet města Havířova na rok 2019 dle usnesení navrženého v předloženém materiálu," uvedla předsedkyně výboru Eva Šillerová s tím, že členové výboru se vyjádřili, že je rozpočet na rok 2019 dobře sestaven.

Plánovaný rozpočet v číslech

V plánovaném rozpočtu pro rok 2019 jsou celkové příjmy města Havířova stanoveny částkou 2 035 372,00 tis. Kč, na této částce se podílí konsolidační položky ve výši 603 975,00 tis. Kč. Největší podíl na příjmech města budou mít daňové příjmy – celkem 1 132 941,00 tis. Kč - jsou zásadní složkou příjmů města Havířova a mají tak značný vliv na finanční stabilitu města. Druhou nejvýznamnější příjmovou třídu vytvoří přijaté transfery. Pro rok 2019 jsou stanoveny částkou 277 915,00 tis. Kč.

Výdaje města Havířova byly stanoveny částkou 2 110 648,00 tis. Kč (včetně konsolidačních položek). Výdaje bez konsolidačních položek jsou naplánovány v hodnotě 1 506 673,00 tis. Kč. Z toho výdaje neinvestičního (tj. provozního) charakteru jsou ve výši 1 049 923,00 tis. Kč a výdaje investičního charakteru jsou plánované ve výši 456 750,00 tis. Kč.

Saldo, které je pro následující rok v záporné hodnotě, a to -75 276,00 tis. Kč, bude vyrovnáno financováním, a to zapojením prostředků kumulovaných na účtech fondů, a to v celkové výši 321 390,00 tis. Kč.

Ukazatel dluhové služby v návrhu na rok 2019 činí 9,60 %.

V roce 2019 bude město Havířov splácet pravidelnými splátkami 2 úvěry v celkové výši 105 000,00 tis. Kč.

Navržený rozpočet musí svými hlasy posvětit zastupitelé. Ti zasednou k hlasovacímu zařízení v KD Radost v pondělí 17. prosince.

Participativní rozpočet

V rámci Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2019 budou zastupitelé jednat také o tzv. participativním rozpočtu. Jedná se o vymezenou část peněz městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují společně se svými volenými zastupiteli samotní občané města.
 
V příštím roce budou lidé rozhodovat o tom, co by se za tyto vymezené finance mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. "Participativní rozpočtování je postup, kdy občané města mohou vstoupit do rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy veřejné finance," vysvětluje primátor města Josef Bělica. "Jde o nástroj zapojení veřejnosti do procesu rozhodování skrze formulování prioritních oblastí rozpočtu, tvorby konkrétních projektů, jejich výběr, volbu či následný monitoring," dodává.

Zastupitelé budou na zasedání 17. prosince jednat o výši financí, vymezených na projekty participativního rozpočtu. V návrhu ekonomů města je položka 5 milionů korun. Tato finanční částka se stanovuje včetně DPH a měla by být pro následující kalendářní rok rozdělena mezi jednotlivé části města podle počtu obyvatel.

Doposud sdělovali Havířované své požadavky na město prostřednictvím občanských komisí a na základě vlastní iniciativy. Participativní rozpočet aktivně zapojí místní do diskuze o rozvoji města. O konkrétním postupu a možnostech, jak mohou lidé projekty navrhovat a následně o nich hlasovat, bude město informovat.
 

Tisk Poslat e-mailem