Ekologické využívání komunálních odpadů zajistí pouze moderní technologické zařízení

7Duben 2022

Transformací prochází nejen energetický sektor, ale i sektor odpadového hospodářství. Iniciativou těchto změn byla vydaná nařízení Evropské unie a změna zákona o odpadech České republiky. Město Havířov je na tyto změny již s předstihem připraveno a prostřednictvím akciové společnosti CEVYKO a.s. realizuje projekt, jehož výsledkem bude realizace moderního technologického zařízení na zpracování komunálních odpadů. Akcionáři společnosti CEVYKO a.s. jsou statutární město Havířov, společnost ASOMPO a.s., která sdružuje 45 obcí a měst Novojičínska, a Spolek pro nakládání s komunálním odpadem z.s. pro obce a města Karvinska. Prostřednictvím Spolku pro nakládání s komunálním odpadem mohou do společnosti vstupovat další obce a města Karvinska, ale i širokého okolí. Inspirací pro vybudování tohoto zařízení jsou ty nejmodernější technologické linky na zpracování odpadů nejen na území Evropy.

Společnost CEVYKO funguje na základních principech podnikatelské společnosti. Jedním ze základních pilířů realizace projektu je proces posuzování vlivů projektu na životní prostředí tzv. proces EIA. Tento proces probíhá na vybrané lokalitě průmyslové zóny Dukla, která je na katastrálním území jednoho z hlavních akcionářů, tedy statutárního města Havířova. Je třeba si uvědomit, že proces EIA je složité řízení, které bylo ovlivněno pandemií covid-19 a společnost CEVYKO postupuje v tomto procesu standardním a transparentním způsobem. Smysl projektu dokazuje i maximální podpora ze strany Moravskoslezského kraje navazující na plán odpadového hospodářství kraje. V současné době neexistuje municipální projekt na zpracování komunálních odpadů, který by byl lépe připraven v takto vysoké míře rozpracovanosti.“ konstatoval primátor města Havířova Josef Bělica.

„Předvídavost a připravenost na změny v oblasti hospodaření s odpady akcionářů a realizátorů projektu dokazuje i fakt, že další města a obce České republiky již zakládají své spolky, jejichž cílem je společný postup při nakládání s odpady. Jedná se o projekt, který svým rozsahem přesahuje volební období. Akcionáři společnosti CEVYKO pracují s vizí do budoucna a chtějí řešit problematiku odpadů v aktuálním čase. Důvod je jednoduchý, chceme mít nad odpadem jako akcionáři maximální kontrolu, protože nečinností bychom přenesli veškeré náklady související se změnou legislativy na občany.“ dodal náměstek pro ekonomiku a správu majetku města Havířova Ondřej Baránek.

Ředitel společnosti CEVYKO a.s. Václav Zyder k řešené problematice dodává: „Jednáme s dalšími obcemi, které chtějí řešit problematiku nakládání s odpady s předstihem, vidí smysl a realizovatelnost projektu CEVYKO a mají zájem vstoupit do projektu prostřednictvím Spolku pro nakládání s komunálním odpadem. Tyto obce a města již diskutovala záměr vstupu do projektu a v nejbližší době tento záměr projednají na svých zastupitelstvech.“

„V projektu v hodnotě přibližně 400 milionů korun je zakomponováno i edukační centrum nejen pro studenty základních, středních a vysokých škol v oblasti nakládání s odpady, ale i pro širokou veřejnost. Samozřejmostí je také spolupráce s vědeckými týmy zabývajícími se odpady a průmyslovým sektorem zaměřeným na vědu, výzkum a inovace v této oblasti. Výzva pro město Havířov je to velká, ale my si klademe jen velké cíle a projekt CEVYKO tyto parametry splňuje.“ uzavřel primátor města Havířova Josef Bělica.

 

  • Vizualizace moderní třídírny odpadu na území bývalého dolu Dukla
    Vizualizace moderní třídírny odpadu na území bývalého dolu Dukla
Tisk Poslat e-mailem