Dubnové Zastupitelstvo města Havířova mimo jiné rozšířilo investiční akce pro letošní rok

19Duben 2023

Díky schválení rozšíření realizace investičních akcí v roce 2023 vznikne například novostavba nástupiště na točně Petřvaldská. Nově se napojí také úseky vozovek na stávající točnu a zruší se výjezd. Součástí stavby budou také úpravy dopravního značení a odvodnění a dojde též k úpravě vozovky na autobusovou zastávku na ulici Petřvaldské. Stávající autobusová zastávka směr Petřvald bude umístněná na zastávku novou. To vše za necelých 5 milionů korun.

Do rozšíření investičních akcí pro letošní rok patří také nový chodník podél domu na ulici Střední na Šumbarku za půl milionu či statické zajištění svahu pod areálem Technických služeb Havířov, jehož sesuvem se porušila původní opěrná zídka v koruně svahu a zpevní se i část ploch na území areálu. Předpokládaná cena je 7 milionů korun.

Celkem budou rozpočtované výdaje navýšeny o částku skoro 15 milionů korun, a to formou zapojení fondu rezerv a rozvoje do výdajů.

Nově bylo schváleno i rozšíření možností čerpání úvěru ve výši 300 milionů na jiné účely, který byl původně určen pouze na projekt Datové zasíťování a pořízení ICT vybavení pro městem zřízené příspěvkové organizace. Nově může být úvěr čerpán na i investiční akce schválené Zastupitelstvem města Havířova, jako je například revitalizace a výstavba dětského hřiště na ulici J. Gagarina, chodník podél ulice Zelená a U Křížů, parkoviště u nemocnice nebo bazén ZŠ F. Hrubína. Investiční akce a opravy budou vybírány dle aktuální připravenosti a potřebnosti.

Další zasedání Zastupitelstva města Havířova se uskuteční 19. června 2023.

Tisk Poslat e-mailem