Druhé kolo příjmu žádostí o dotace z rozpočtu města Havířova pro rok 2023 probíhá do 31. 3. 2023

4Říjen 2022

Také v roce 2023 podpoří statutární město Havířov ze svého rozpočtu kvalitní a prospěšné záměry či nápady jednotlivců, spolků, klubů, zájmových sdružení a ostatních neziskových subjektů formou dotací na činnost nebo projekt.

Jejich poskytování se řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova, které určují dva řádné termíny pro doručení žádostí o poskytnutí dotace:

  • nejpozději do 31. října - 1. dotační kolo - žádosti o poskytnutí dotace na činnost nebo plánované projekty pro následující kalendářní rok
  • nejpozději do 31. března - 2. dotační kolo - žádosti o poskytnutí dotace přednostně na projekty, jejichž realizace proběhne v daném kalendářním roce.

Aktuálně probíhá zpracování žádostí přijatých v 1. kole, o poskytnutí dotací rozhodne Zastupitelstvo města Havířova na svém zasedání dne 27. 2. 2023.

Žádosti o dotace přijímá odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova. K žádosti musí být přiloženy všechny povinné doklady dle přílohy č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova.

Text Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova, včetně všech souvisejících formulářů, je zveřejněn na webových stránkách města v sekci Životní situace ZDE:

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů (nesmí být starší 6 měsíců). U následujících typů právnických osob lze za splnění této povinnosti považovat i předložení částečného výpisu:

  • nadace nebo nadačního fondu,
  • ústavu,
  • obecně prospěšné společnosti,
  • spolku nebo pobočného spolku,
  • zájmového sdružení právnických osob,
  • mezinárodní nevládní organizace,
  • školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb.

 

Tisk Poslat e-mailem