​​​​​​​Deváťáci se vrátili do lavic

13Květen 2020

Tento týden se částečně obnovila výuka na základních školách. V pondělí 11. května usedli po dvou měsících do lavic žáci devátých tříd základních škol, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Výuka probíhá ve skupinkách po 15 žácích. Docházka studentů není povinná.

V pondělí se výuky na havířovských základních školách účastnilo 64 % žáků 9. tříd základních škol. Z celkového počtu 551 jich do školy přišlo 355. Například na ZŠ 1. máje nastoupilo z celkového počtu 56 deváťáků 36 studentů, kteří se budou připravovat na přijímací zkoušky na střední školy, které proběhnou v první polovině června. „Jsme velice rádi, že žáci i jejich rodiče projevili o přípravu zájem. My uděláme maximum pro to, aby byla příprava co nejefektivnější a naši žáci stejně jako v minulých letech získali u přijímacích zkoušek výborné výsledky,“ uvedla ředitelka ZŠ 1. máje Michaela Drozdová.

Výuka na škole probíhá dle zvláštního rozvrhu hodin vždy po skupinách 15 žáků. Skupiny jsou celkem tři. V rámci jednoho dne je pak vyučován jeden předmět. Střídají se bloky výuky českého jazyka a matematiky. „Žáci navazují na distanční on-line vzdělávání a až do termínu přijímacích zkoušek budou pokračovat s intenzivní přípravou. Forma vzdělávání tudíž nebude pouze formou konzultací, ale celá skupina vždy bude pracovat na společném zadání,“ upřesnila výuku ředitelka Michaela Drozdová.

Škola dle pokynů MŠMT zabezpečila protiepidemiologická nařízení. Před nástupem žáků do školy byla zintenzivněna desinfekce všech prostor školy a upraven zasedací pořádek ve třídách. Škola také připravila velice podrobný rozvrh hodin a aktivit žáků, aby zabránila jejich shlukování. Až do konce roku například bylo zrušeno zvonění.

Od 25. května nastoupí k dobrovolné prezenční výuce také žáci I. stupně. Na základě šetření mezi rodiči studentů školy základní školy 1. máje by se mělo do lavic vrátit dalších 185 žáků z celkového počtu 323 žáků I. stupně školy. Celkem školu navštěvuje 606 dětí.

Tisk Poslat e-mailem