Deváťáci se v pondělí 11. května vrátí do školních lavic, jejich spolužáci z 1. stupně usednou do lavic o dva týdny později

7Květen 2020

Od pondělí 11. května budou moci do škol docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených žáků nebude povinná, to platí i pro žáky, kteří nastoupí od 25. května. Výuka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

Přihlášení k přípravě deváťáků na přijímací zkoušky musí provést všichni zájemci do 07. května 2020, přesnější pokyny najdou také na webových stránkách základních škol.

Každý žák musí mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení. Roušky budou děti nosit ve společných prostorách, při pobytu ve třídě je mohou sundat, pokud bude zachován rozestup.

Rodiče dětí, které do školy půjdou, musí zvážit, zda žák patří do rizikové skupiny, tedy zda žije ve společné domácnosti s osobou starší 65 let s přidruženými chronickými chorobami, například onemocněním plic či srdce. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory.

Žák přijde s čestným prohlášením

Rodiče také budou muset v první den návratu žáka do školy předložit podepsané čestné prohlášení, že dítě nevykazuje příznaky virového infekčního onemocnění, což je například horečka, kašel, dušnost nebo náhlá ztráta chuti a čichu, a že se seznámili s vymezením rizikových skupin. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. Škola je pak povinna zajistit organizaci pohybu lidí před školou, a pokud to bude nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jednu chvíli k budově školy dorazilo současně méně lidí. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který je organizuje do skupiny 15 dětí. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. květnu.

Ve třídě bez roušky, pokud dodrží rozestupy 1,5 metru

Ve vnitřních prostorách školy budou muset žáci dodržovat přísná hygienická pravidla. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, bude nutné použít dezinfekci na ruce. Mýt ruce si budou děti i po každém vzdělávacím bloku. Žáci ani učitelé nemusí ve třídě nosit roušku, pokud zachovají rozestup nejméně 1,5 metru. Při bližším kontaktu, například při skupinové práci je rouška nutná i ve třídě.

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, toaletách či ve společných prostorách je nutné organizovat tak, aby se minimalizovaly kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Přestávky se doporučuje trávit venku a třídy se mají často větrat.

Rozhodnutí o formě stravování je ponecháno na školách. Obědy lze zajistit podle dodržování stanovených hygienických pravidel ve školních jídelnách. Je možné také vydávat studené obědové balíčky. Další variantou je, že žáci si po dohodě vedení školy s rodiči přinesou vlastní stravu.

V případě, že žák bude během výuky vykazovat některý z možných příznaků onemocnění COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti, škola kontaktuje rodiče a o podezření bude informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného žáka.

Školy mají za úkol zajistit řadu hygienických opatření. Například toalety budou vybaveny dávkovači s desinfekcí a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Úklid a dezinfekce toalet proběhne minimálně jednou denně. Desinfekce a jednorázové papírové ubrousky budou rozmístěny i na dalších určených místech ve škole, například budou přiděleny i do tříd.

Nejméně jednou denně proběhne důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí. Pravidelně, několikrát denně, musí probíhat dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, spínače světel, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).

Organizaci provozu a výuky jednotlivých škol zajišťují jejich ředitelé. Potřebné informace zákonní zástupci najdou na webových stránkách škol.

Plné znění manuálů MŠMT k otevření škol najdete ZDE a ZDE.

Tisk Poslat e-mailem