Děti v Havířově se i letos mohou v rámci příměstských táborů zapojit do projektu Městské policie Havířov „Bezpečné prázdniny“

7Červenec 2020

I v letošním roce skupina prevence Městské policie Havířov připravila pro čtyři turnusy příměstského letního tábora střediska volného času ASTERIX preventivní projekt s názvem „Bezpečné prázdniny“. Tento projekt si klade za cíl v souvislosti s prázdninami snížit riziko nehodovosti a zranění dětí v silničním provozu.

Chceme upozornit na nebezpečné situace a případná rizika silničního provozu, se kterými se mohou děti a mladiství setkat. V průběhu měsíce července a srpna si děti budou moci vyzkoušet na velkém dopravním hřišti v Havířově-Šumbarku své znalosti a dovednosti aktivního účastníka silničního provozu,“ uvedl ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras.

Preventistky městské policie nejprve teoreticky děti seznámí se základními pravidly silničního provozu, připomenou jim povinnosti chodců a cyklistů a formou besedy vysvětlí nebezpečné dopravní situace, se kterými se mohou ve městě nejčastěji setkat. Poté si společně s dětmi ověří nabyté znalosti při praktických jízdách na jízdních kolech a koloběžkách.

Projekt Bezpečné prázdniny bude probíhat už šestým rokem, a to mezi 28. červencem a 20. srpnem 2020 na dětském dopravním hřišti na ulici U Závor v Havířově-Šumbarku. Každoročně takto preventisté z řad havířovské městské policie během prázdnin proškolí zhruba 130 dětí, které se účastní příměstských táborů pořádaných střediskem volného času ASTERIX.

--

Dětské dopravní hřiště Havířov

Rozsáhlé dětské dopravní hřiště bylo v Havířově otevřeno v roce 2015. Slouží k výuce důležitých dopravních situací pro chodce, cyklisty i řidiče motorových vozidel. Obsahuje chodníky, cyklostezky, přechody pro chodce, klasické křižovatky bez značení, se značením i pro řízení policistou. Nechybí křižovatka se semafory, malá okružní křižovatka a železniční přejezd se světelnou signalizací. Dopravní situace pamatuje také na jednosměrné ulice, zákazy vjezdu, parkoviště, krajnice či připojovací pruhy.

Tisk Poslat e-mailem