Den sociálních služeb naplnil havířovské náměstí Republiky

23Červen 2023

Celkem 44 vystavovatelů, 25 stánků, rozmanitý doprovodný program a spousta malých i velkých návštěvníků. To byl 12. ročník Dne sociálních služeb, který proběhl ve čtvrtek 22. června 2023 na náměstí Republiky v Havířově pod záštitou primátora Josefa Bělici. Akce měla za cíl umožnit veřejnosti získat cenné rady a potřebné informace týkající se sociálních služeb a souvisejících aktivit v Havířově.

Celodenní doprovodný program odstartovali zpívající Slavíci z Horní Suché. Následovalo představení klientů ze SANTÉ – centra ambulantních a pobytových sociálních služeb, minikurz znakového jazyka, ukázky canisterapie, dětská pěvecká a taneční vystoupení, a také módní přehlídka Adry z charitativního šatníku.

Každoročně se na tomto speciálním dni, kromě příspěvkových organizací města, prezentuje například organizace Charita Česky Těšín, Podané ruce nebo Armády spásy. Poprvé se na Dni sociálních služeb v Havířově představila společnost Medesa a Horizont care, jde o prodejce kompenzačních pomůcek pro zdravotně handicapované. Další novinkou byl vzorový pokoj, který byl měl sloužit pro osoby se zdravotním handicapem a sníženou schopností pohybu, o který byl velký zájem. Zájmu se těšil také stánek klientů SANTÉ, kteří navázali spolupráci s vězeňskou službou a společně vytvářejí hajánky, což jsou polštářky pro děti, které neměly jednoduchý start do života,"uvedla náměstkyně pro sociální oblast Stanislava Gorecká.

Během veletrhu měli návštěvníci jako tradičně největší zájem o zdravotní testování jako například o měření cholesterolu nebo hladiny cukru v krvi. Dále o poradenství v oblasti sociálních služeb a o prodejní výstavu výrobků uživatelů sociálních služeb. Ve stáncích byly také předváděny kompenzační a rehabilitační pomůcky a zájemci se mohli zapojit do interaktivní rukodělné dílny.

Tisk Poslat e-mailem