ČSAD Havířov chystá od 9. prosince změny v MHD

27Listopad 2018

ČSAD Havířov připravuje od 9. prosince 2018 změny v jízdních řádech v přepravním systému MHD Havířov, které se v různé míře dotknou převážné části linek. Změny dopravce zavádí na základě objednávky města, které si nechalo zpracovat projekt na zefektivnění městské hromadné dopravy.

Změny zohledňují některé dlouhodobé požadavky Havířovanů  - např. prodloužení linky č. 410 z městské části Dolní Datyně do centra města, zajištění přímého dopravní spojení mezi jednotlivými částmi Šumbarku jednou linkou, pravidelné dopravní spojení k šumbarskému hřbitovu nebo zlepšení dopravní dostupnosti linkou MHD lokality na hranici území Podlesí a Životic. Všechna tato opatření řeší projekt, který schválila Rada města, s cílem zefektivnit dopravní obsluhu a dosáhnout lepší vzájemnou koordinaci linek sjednocením intervalového taktu.

Stručný popis změn jednotlivých linek:

Linka 401 – Interval změněn v pracovní dny na 30 minut, což je kompenzováno proložením ve společných úsecích s linkou 405 a s linkou 406. Navíc jsou na lince ve špičce doplněny posilové školní spoje, přičemž spoj v 7:21 z Prostřední Suché žel. stan. pojede přes zastávku Šimala a U fontány Jitřenka.

Linka 402 – Dochází k úpravám časových poloh spojů.

Linka 403 – Provedeny pouze drobné změny jízdního řádu.

Linka 404 – V pracovní dny dopoledne je nově zaveden střídavý interval 15-30 min. proložený s linkou 415 do pravidelného taktu 15 min.

Linka 405 – Linka je vedena ze Šumbarku, 2. etapa točna v dnešní trase až k Obchodnímu domu, pak nově pokračuje kolem Nemocnice a Kauflandu do Prostřední Suché, sídliště a přes zastávku Šimala na Podlesí s ukončením na nové zastávce Dlouhá třída lesopark. Linka je nově v provozu i večer a o víkendu v intervalu 60 min.

Linka 406 – Ve špičce je interval linky změněn na 30 minut s doplněním posilových školních spojů po 7. hodině v obou směrech, což je kompenzováno proložením s linkou 401.

Linka 407 – Jako náhrada zrušených nevytížených posledních spojů linek 402, 404 a 416 byla vytvořena nová linka v trase Těšínská - Hotel Merkur – U fontány Jitřenka - Obchodní dům – Nemocnice – Radnice - Město žel. stan. - Točna 2. etapa – Točna Lidická - M. Pujmanové, tvořená jediným spojem ve 23:27.

Linka 408 – Na lince budou doplněny spoje z Těšínské v 2:07, 3:07 a ve 3:37.

Linka 409 – Dochází ke zrušení vybraných spojů nahrazených souběžnými linkami 403 a 412.

Linka 410 – Linka je nově prodloužena z Těšínské dále po trase přes zastávky Úřad práce, U fontány Jitřenka, Obchodní dům, Nemocnice, U Skleníků, Šumbark hřbitov, Šumbark, Točna 2. etapa až na Točnu Lidická. Linka bude jezdit v pravidelném hodinovém intervalu v celé trase od 7 hodin až do 18 hodin. Nově je dopoledne a odpoledne část spojů vedena přes zastávku Bludovice pošta.

Linka 411 – Na lince provedeny pouze drobné posuny spojů.

Linka 412 – Na lince jsou zrušeny posilové spoje, které jsou nahrazeny spoji souběžných linek 403 a 409.

Linka 413 – Provedeny pouze drobné změny.

Linka 414 – Původní linka je zrušena pro nevytíženost a nově je tímto číslem označen nový školní spoj v 6:57 z ČSAD přes Točnu 2. etapa, Šumbark hřbitov, Prostřední Suchou (přes zast. Kpt. Jasioka stánek a Šimala), Hotel Merkur a Bludovice, kopec až do Dolní Datyně na Točnu J. Kotase. V úseku Prostřední Suchá (zastávka kpt. Jasioka – Rušná – Bezručova – Okrajová) nahrazuje dnešní spoj 603 linky 405.

Linka 415 – Dochází k úpravám časových poloh spojů.

Linka 416 – Dosavadní interval je v ranní špičce z důvodu nižší vytíženosti do 7. hodiny prodloužen na 30 min. a v pracovní dny dopoledne naopak z důvodu vyššího vytížení zkrácen na 15 min. Kromě toho dochází k úpravám časových poloh i u dalších spojů.

Linka 417 – Linka má upravenou trasu v úseku od Obchodního domu kolem Nemocnice a Požární zbrojnice k zastávce Město žel. stan. a dále nově na Točnu Petřvaldská. Školní spoje v 7:08 ze zastávky U Stonávky v Hradišti a ve 13:50 z Točny Petřvaldská však nadále pojedou přes zastávku Radnice. V úseku Těšínská – Točna Petřvaldská je ve špičce a v pracovní dny dopoledne navýšen počet spojů.

Linka 418 – Provedeny pouze drobné změny, především v ranní špičce.

Linka 419 – Provedeny pouze drobné změny, především odpoledne.

Linka 420 – Provedeny pouze drobné změny. Školní spoj v 7:15 ze Záguří zajíždí na zastávku Polská škola.

Konkrétní rozsah změn vyplývá z návrhu jízdních řádů, který naleznete ZDE.

Tisk Poslat e-mailem