Červnové Zastupitelstvo města Havířova mimo jiné schválilo další kolo dotací

21Červen 2023

Zastupitelé města Havířova se ke svému jednání sešli v pondělí 19. června a na programu byla také témata jako schválení Adaptační strategie na změnu klimatu města Havířova, rozšíření investičních akcí pro rok 2023 nebo druhé dotační kolo z rozpočtu města.

Jeden z prvních bodů jednání byla volba nové členky Rady města Havířova, kterou se stala Iveta Kočí Palkovská (ANO 2011). 

Díky schválení rozšíření realizace investičních akcí v roce 2023 se Víceúčelová hala brzy dočká nového střešního pláště. Začít mohou projekční práce, které zastupitelstvo schválilo. Oblíbený sportovní komplex u havířovského autobusového nádraží zajišťuje sportovní vyžití jak pro hokejovou mládež, tak pro širokou veřejnost. Příští rok by měla proběhnout nutná výměna střešní krytiny, oprava světlíku, hromosvodu či dešťových svodů.

V druhém kole bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova například Armádě spásy na pořízení altánu do zahrady azylového domu, který se stane bezpečným prostorem pro volnočasové aktivity klientů, a na nákup nových matrací. Dětské centrum Pluto obdrželo dotace na odborné sociální poradenství pro děti a mládež a středisko Junák – český skaut na letní stanový tábor.

Dalším bodem jednání bylo schválení Adaptační strategie na změnu klimatu města Havířova, na jejíž realizaci byla městu poskytnuta dotace přes jeden a půl milionu korun z Norských fondů. Pakliže Vám toto téma není cizí, zveme Vás na závěrečnou tiskovou konferenci Adaptace města na změnu klimatu. Tisková konference proběhne 28. června 2023 od 15.00 do 18.00 hodin v Restauraci Radnice Havířov. Přijďte diskutovat o potřebách města při přípravě a realizaci investičních projektů, které pomůžou zmírnit dopady horka, sucha, přívalových dešťů a dalších extrémních projevů počasí.

Tisk Poslat e-mailem