Centrum drogové pomoci mění název služby

18Prosinec 2018

Více než 20 let funguje Centrum drogové pomoci na Hřbitovní ulici v Havířově-Šumbarku pod příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova. Tato sociální služba je významným poskytovatelem služeb sociální prevence na území města Havířova pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. S účinností od 1. ledna 2019 dochází ke změně názvu Centra drogové pomoci. Od uvedeného data bude služba vystupovat pod novým názvem Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi.

Nově zvolený název bude lépe vystihovat poslání, náplň, aktuální nastavení služby a účinněji reagovat na fenomén závislosti, který je stále opředen řadou zkreslených představ a mýtů u veřejnosti k řešení adiktologického problému. Změna názvu také napomůže zájemcům o službu k lepší orientaci při řešení nepříznivé sociální situace, spojené s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a patologického hráčství. 

Služba je určena nejen uživatelům návykových látek, ale i lidem z jejich blízkého okolí, tzn. rodičům, partnerům, sourozencům, známým, kteří mají jakékoliv otázky, pochybnosti či přímo problém s návykovými látkami u někoho ze svých blízkých a nechtějí jen nečinně přihlížet. Službu využívají i abstinující uživatelé návykových látek a osoby po absolvování léčby závislosti. Zájemci o službu se na nás mohou obracet osobně, telefonicky, e-mailem v uvedené provozní době. S ohledem na citlivé téma závislostí je mezi základními principy služby bezplatnost a možnost zachování anonymity.
 

Kontakt
Sociální služby města Havířova – Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi, Hřbitovní 166/12, 736 01 Havířov-Šumbark, tel.: 596 884 854, 602 715 805, E-mail: cdp@ssmh.cz

Provozní doba:
AMBULANTNÍ FORMA
Pondělí, Úterý, Čtvrtek, Pátek: 10:00 – 16:00 
Individuální a rodinné poradenství, sociální práce, programy zaměřené na snižování sociálních a zdravotních rizik.
Středa: 10:00 – 18:00
Individuální, skupinové a rodinné poradenství, sociální práce, programy zaměřené na snižování sociálních a zdravotních rizik.

TERÉNNÍ FORMA
Pondělí, Středa a Pátek: 17:00 – 20:00
Úterý, Čtvrtek: 13:00 – 16:00
Kontaktní práce, programy zaměřené na snižování sociálních a zdravotních rizik, základní poradenství, mapování drogové scény, sběr použitého injekčního materiálu.
Stálá místa v terénu
Pondělí: 17:00 - 18:00 - centrální park u Redonu, tzv. "bílý dům" (Havířov - Město)
Pátek: 17:00 - 18:00 - park u soudu (Havířov - Podlesí)

Havířov informoval Michal Fabian, vedoucí služby
 

Tisk Poslat e-mailem