Blíží se termíny zápisů na rekreační pobyty

2Červenec 2019

Zápis na rekondiční sedmidenní pobyt seniorů se  koná 9. července v Městském klubu seniorů na Studenstké ulici, zápis na rekondičně-ozdravný pobyt osob se zdravotním postižením se uskuteční 10. července na MMH v budově F kanc 110.

Bližší informace v přílohách.

Tisk Poslat e-mailem