AZ Havířov obnovuje hokejové třídy

5Září 2023

Hokejový klub AZ Havířov ve spolupráci se Základní školou 1. máje počínaje prvním dnem nového školního roku spustil v život projekt sportovních tříd hokejové akademie. V pondělí 4. září usedli do lavic zdejší první a druhé třídy malí hokejisté, které během následujících deseti měsíců čeká kombinace školní výuky a sportovních tréninků.

Realizací projektu navazuje AZ Havířov na dřívější tradici hokejových tříd, kterou modifikoval do modernější podoby. „Práce s mládeží je pro nás aktuálně prioritou. Máme velký zájem vychovávat kvalitní hráče, kteří budou budoucností klubu. Logicky tak musíme začít u těch nejmenších. Velmi nás těší, že se projekt podařilo spustit. Nešlo by to však bez velmi intenzivního partnerství se Základní školou 1. máje a velké vstřícnosti rodičů dětí,“ vysvětlil prezident klubu Petr Malíř.

Dohromady čtyřiadvacet malých hokejistů tak čeká ve škole upravený harmonogram jednotlivých dní. Bude se v něm kombinovat školní výuka s hokejovými tréninky. „Snažili jsme se nabídnout rodičům ulehčení logistických procesů souvisejících s doprovodem dětí na hokej. Klub tak zajišťuje odvedení dětí ze školy na zimní stadion či opačně. O malé hokejisty je postaráno každý den od rána až do odpoledne. Během této doby je kombinována školní výuka, tréninky na suchu i na ledě či pobyt ve školní družině,“ popsal Petr Malíř. Kromě toho mají žáci hokejových tříd také nadstandardní výukové aktivity, například výuku anglického jazyka. Děti školu navštěvují v uniformách s logem klubu, ve třídách nechybí hokejové dekorace a symboly AZ Havířov.

Cílem projektu je do budoucna převést veškerou výchovu hokejové mládeže v klubu právě do vzdělávacího systému akademie. Každý školní rok by tak měla přibýt na Základní škole 1. máje další první hokejová třída. „Soulad mezi školou a sportem umožní zefektivnit vzdělávání žáků s jejich mnohdy náročným časovým harmonogramem, který je pro děti věnující se tolika mimoškolním aktivitám vždy velice náročný. Klíčovým prvkem fungování naší akademie bude jasná a přesně daná spolupráce mezi školu, klubem i rodinami našich žáků. Chtěli bychom se jako škola stát pilotní institucí, která podobnou strategii zavede,“ popsala Michaela Drozdová, ředitelka Základní školy 1. máje. Během samotného vyučování nebude docházet k žádným úlevám či odlišnostem oproti výuce v jiných třídách.

Projekt sportovní akademie je důležitou součástí dlouhodobé koncepce směřování klubu. Záměr kvituje také vedení Havířova. Právě město je dlouhodobě nejvýznamnějším partnerem klubu. „Je velmi pozitivní, že díky propojení Základní školy 1. máje a AZ Havířov vznikají kvalitnější podmínky pro všestranný vývoj malých hokejistů a děti se budou rozvíjet souběžně po stránce vzdělávací i sportovní,“ uvedl primátor statutárního města Havířov Josef Bělica. Díky možnosti ranních tréninků pak dochází také k efektivnějšímu využívání ledové plochy Gascontrol Arény v dopoledních hodinách.

V rámci práce s mládeží není hokejová akademie jediným krokem, který nové vedení klubu uskutečnilo. V červnu nabídlo svým mládežníkům soustředění v Chorvatsku, v srpnu se pak konal intenzivní hokejový kemp. Aktivní je AZ Havířov také na poli aktivit pro děti z řad veřejnosti. Na přelomu července a srpna uspořádal například hned čtyři hrací dny Hokeje na dvorcích ve městě.

Informace poskytla Vendula Foldyna Holendová, PR manažerka AZ Havířov 

Tisk Poslat e-mailem