Asistenti prevence kriminality fungují v Havířově už téměř 10 let

26Listopad 2019

V pátek 22. listopadu se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka konala konference pod názvem „Asistenti prevence kriminality – 10 let zkušeností a výzvy do dalších 10 let”.

Konference konané u příležitosti zhodnocení jednoho z nejúspěšnějších projektů prevence kriminality v České republice, který je zaměřen na zvýšení pocitu bezpečí a veřejného pořádku v sociálně vyloučených nebo rizikových lokalitách, se zúčastnili také zástupci realizátora projektu v našem městě, ředitel Městské policie Havířov Ing. Bohuslav Muras a manažerka prevence kriminality Bc. Monika Krpelíková. 

Téměř 70 zástupců měst a obcí, které projekt již realizují nebo se jej teprve chystají realizovat, přivítali možnost setkání spojeného s výměnou zkušeností a získáním nových informací pro budoucnost.  

Tento projekt Asistent prevence kriminality byl poprvé realizován v roce 2009 v Mostě a za dobu jeho existence se úspěšně rozšířil z původních 10 obcí do více jak 250 obcí po celé ČR. Naše město je aktivně zapojeno do realizace tohoto projektu téměř od samotného počátku. V současné době na pozici Asistentů prevence kriminality pracují dva kmenoví zaměstnanci Městské policie Havířov, kteří se svou prací snaží pozitivně ovlivňovat výsledky programu resocializace minoritních skupin obyvatel v programu soužití spoluobčanů a prevence kriminality. Financování projektu bylo v začátku podporováno dotacemi v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a od roku 2014 město každoročně čerpá dotace z Programu prevence kriminality MV ČR.
 

Tisk Poslat e-mailem