ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PREVENTIVNÍM PROJEKTU „BEZPEČNÉ PÍSKOVIŠTĚ“

27Srpen 2021

V období od 1.07.2021 do 17.08.2021 byl skupinou prevence Městské policie Havířov realizován preventivní projekt Bezpečné pískoviště“. Tato činnost je zaměřena na přispívání bezpečnosti osob, zvláště dětí, hrajících si na pískovištích, dětských mobiliářích a hřištích. Cílem preventivní akce je předcházení úrazovosti, či poranění dětí v prázdninovém období.

V daném období bylo zkontrolováno celkem 359 dětských pískovišť, mobiliářů a hřišť. 
Celkem bylo zjištěno 20 závad a nalezeny 2 injekční stříkačky.

Z toho bylo ve spolupráci s Asistenty prevence kriminality v lokalitách Havířov-Šumbark a Havířov-Prostřední Suchá, zkontrolováno 42 dětských pískovišť, mobiliářů a hřišť, zjištěno 13 závad a nalezeny 2 injekční stříkačky.

Závady byly zjištěny v těchto lokalitách:
(všechny závady byly nahlášeny a předány k řešení na příslušné odbory Magistrátu města Havířova)

 • ve dvorové části ulic Dlouhá třída/Sukova/Čajkovského u pískoviště na lavičce špinavý pohozený polštář, deka atd.
 • ve dvorové části ulic Tolstého/Majakovského na dětském mobiliáři na houpačce utrhnutý řetěz
 • ve dvorové části ulice Hakenova pohozená přenosná dopravní značka IP 10a Slepá pozemní komunikace se značkou označující délku úseku 450 metrů
 • u workoutového hřiště na ul. Dukelská 698/13b vyvrácené odpadkové koše
 • na ulici Klimšova 634/25 poškozený vrchní díl dřevěné lavičky
 • v parku B. Němcové u pískoviště chybí spodní díl dřevěné lavičky
 • na ulici Obránců Míru 1193/10 u pískoviště obě lavičky rozbité
 • na ulici Jarošova 765/8b znečištěné pískoviště
 • na ulici Jarošova 783/12d poškozené okraje pískoviště
 • na ulici Anglická 776/9d poškozené okraje pískoviště
 • na ulici Anglická 710/4 poškozené okraje pískoviště
 • na ulici Anglická 727/17 poškozené okraje pískoviště
 • na ulici M. Pujmanové 1121/22 poškozené okraje pískoviště
 • na ul. Mládí 1107/11 vyčnívá ze země kus železa, o který se mohou poranit děti
 • na ul. Kapitána Jasioka 732/49 prohnilé dřevěné okraje pískoviště
 • na ul. Kapitána Jasioka 734/48 poškozená houpačka na dětském mobiliáři
 • na ul. Kapitána Jasioka 729/47 poškozené dřevěné lavičky
 • na ul. Osadní 673/1 prohnilé dřevěné okraje pískoviště, poškozená lavička
 • na ul. Hornická 842/3 prohnilé dřevěné okraje pískoviště
 • na ul. Hornická 900/8 poškozená dřevěná lavička

Na ul. Dukelská 679/3a nález injekční stříkačky – na místě odstraněno viz. ÚZ 2021/034441
Na ul. Plynárenská 67/1 nález injekční stříkačky – na místě odstraněno viz. ÚZ 2021/036640

Nalezené stříkačky byly za dodržení všech bezpečnostních zásad odstraněny a předány k likvidaci.

Zpracovala: insp. Koňaříková Edita, insp. Kolenčiaková Lucie